Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
46/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup trzech flag Polski oraz dwóch Unii Europejskiej wraz ze stojakami i stelażami. Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 10:00 11.10.2017 23.10.2017
Formularz oferty 11.10.2017
60/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego i podstawek na książki. Termin składania ofert: 20-10-2017 r., do godz. 12:00 10.10.2017 20.10.2017
Formularz oferty 10.10.2017
63/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski na potrzeby projektu "Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa”. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 14:00 10.10.2017 13.10.2017
Formularz oferty 10.10.2017
59/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji (kwestionariusz i instrukcja) do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu "Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)". Termin składania ofert: 12-10-2017 r., do godz. 10:00 05.10.2017 12.10.2017
Formularz oferty 05.10.2017
Załącznik nr 1 05.10.2017
Załącznik nr 2 05.10.2017
57/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa iMac 27 cali – 1 sztuka, iPad Pro 12,9 cala – 2 sztuki, Macbook Air – 1 sztuka. Termin składania ofert: 13-10-2017 r., do godz. 10:00 05.10.2017 13.10.2017
Formularz oferty 05.10.2017
53/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Remont pomieszczenia pod ustawienie niszczarki (pomieszczenie nr 049 w piwnicy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208). Termin składnia ofert: 13-10-2017 r., do godz. 16.15 04.10.2017 13.10.2017
Formularz oferty 04.10.2017
Opis przedmiotu zamówienia 04.10.2017
Przedmiar robót 04.10.2017
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 04.10.2017
56/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup agregatu prądotwórczego dla Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance 81, (05-140 Serock). Termin składania ofert: 06-10-2017 r., do godz. 16:15 28.09.2017 06.10.2017
Formularz oferty 28.09.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 28.09.2017
55/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu eksperckiego wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu Eurostatu "Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią". Termin składania ofert: 04-10-2017 r., do godz. 10:00 27.09.2017 04.10.2017
Formularz oferty dla cz. 1 27.09.2017
Formularz oferty dla cz. 2 27.09.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Załącznik nr10 do zapytania ofertowego 27.09.2017
Odpowiedzi na pytania 29.09.2017
54/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wspracie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu "Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Opcja I. Przeprowadzenie pre-testu jakościowego modułu Nawyki żywieniowe". Termin składania ofert: 04-10-2017, do godz. 10:00 27.09.2017 04.10.2017
Formularz oferty 27.09.2017
Załącznik nr 1 - Wykaz publikacji lub artykułów o tematyce żywieniowej w języku polskim 27.09.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz publikacji lub artykułów o tematyce żywieniowej w języku angielskim 27.09.2017
47/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Termin składania ofert: 20-09-2017 r. 11.09.2017 20.09.2017
Formularz oferty 11.09.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Zakres tematyczny szkoleń z zakresu pierwszej pomocy 11.09.2017
Odpowiedź na pytanie oferenta 15.09.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry