Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
11/ST/WS/POPC/PN/2021
Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00 03.08.2021 14.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 03.08.2021
Wyjaśnienia SWZ 20.08.2021
Modyfikacja SWZ 31.08.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 31.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 31-08-2021 r. 31.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 31-08-2021 r. 31.08.2021
Wyjaśnienia SWZ II 02.09.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 14.09.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.09.2021
13/DB/TP/2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I. Termin składania ofert: do dnia 28-07-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 14.07.2021 28.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 14.07.2021
Protokół z wizji lokalnej 20.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 21.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Załącznik nr 1 - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego 21.07.2021
Załącznik nr 2 – Modernizacja instalacji hydrantów wew. część konstrukcyjno – budowlana 21.07.2021
Załącznik nr 3 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku A budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 4 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku B budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 5 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku C budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 6 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra IV bloku D budynku GUS 21.07.2021
Wyjaśnienia SWZ 22.07.2021
Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja instalacji sanitarnych budynku GUS 22.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 28.07.2021
Protokół z otwarcia ofert 28.07.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.08.2021
12/ST/PN/2021
Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 09.07.2021 12.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 09.07.2021
Protokół z wizji lokalnej 21.07.2021
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 28.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 29.07.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony 29-07-2021 r. 29.07.2021
Wyjaśnienia SWZ 30.07.2021
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej II 02.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.08.2021
Protokół z otwarcia ofert 12.08.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.09.2021
10/ST/DK/WS/POPC/PN/2021
Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00. 07.07.2021 16.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 07.07.2021
Wyjaśnienia SWZ 15.07.2021
Modyfikacja SWZ 20.07.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 20-07-2021 r. 20.07.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 20-07-2021 r. 20.07.2021
Wyjaśnienia SWZ II 22.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 02.08.2021
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 2-08-2021 r. 02.08.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 2-08-2021 r. 02.08.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.08.2021
Modyfikacja SWZ II 03.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 29-07-2021 r. 03.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 29-07-2021 r. 03.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 03.08.2021
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 3-08-2021 r. 03.08.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 3-08-2021 r. 03.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 05.08.2021
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-08-2021 r. 05.08.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 5-08-2021 r. 05.08.2021
Wyjaśnienia SWZ III 09.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 16.08.2021
Protokół z otwarcia ofert 16.08.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.10.2021
6/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert do 8 lipca 2021 r. do godz. 10:00. 04.06.2021 08.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 04.06.2021
Wyjaśnienia SWZ 15.06.2021
Wyjaśnienia SWZ II 22.06.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 08.07.2021
Protokół z otwarcia ofert 08.07.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.07.2021
8/ST/WS/POPC/PN/2021
Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00. 01.06.2021 26.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.06.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 24.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 24-06-2021 24.06.2021
Modyfikacja SWZ II 30.06.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.06.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-06-2021 r. 30.06.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-06-2021 r. 30.06.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.07.2021
Modyfikacja SWZ III 07.07.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 2-07-2021 r. 07.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 2-07-2021 r. 07.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 07.07.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Rzuty pięter budynku GUS, CIS Radom oraz 16 Urzędów Statystycznych 07.07.2021
Modyfikacja SWZ V 14.07.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 14.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty (FO) – zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 26.07.2021
Protokół z otwarcia ofert 26.07.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 31.08.2021
5/DB/TP/2021
Wymiana wind z przebudową szybów w budynku „C” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap I. Termin składania ofert: do 14-05-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 6 maja 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 28.04.2021 14.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 28.04.2021
Protokół z wizji lokalnej 06.05.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 14.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.06.2021
4/DK/ST/SPIS/PN/2021
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 03.03.2021 06.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 03.03.2021
Wyjaśnienia SWZ 05.03.2021
Wyjaśnienia SWZ II 09.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 10.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony 10-03-2021 10.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 24.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 24.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr III – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-I (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-II (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.3 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-III (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.1 do SWZ – Wzór umowy dla części nr I (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.2 do SWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla części nr III (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 24.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I – zmieniony w dniu 24-03-2021 r. 24.03.2021
Wyjaśnienia SWZ III 25.03.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.04.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr III 27.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 29.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr I 29.04.2021
3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 10:00. 01.03.2021 05.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.03.2021
Wyjaśnienia SWZ 03.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Wyjaśnienia SWZ II 23.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 02.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 12.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 3.2 do SWZ – Formularz cenowy, FC-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 6.2 do SWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 21.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Wyjaśnienia SWZ III 28.04.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 09.06.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr I 30.06.2021
2/ST/SPIS/PN/2021
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00. 10.02.2021 24.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 10.02.2021
Wyjaśnienia SWZ 12.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 19.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 24.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 24.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.03.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    17
Do góry