Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
8/DB/PN/2023
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00. 06.03.2023 06.04.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 06.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.04.2023
Protokół z otwarcia ofert 06.04.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.04.2023
3/DB/POIŚ/PN/2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 15.02.2023 27.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 15.02.2023
Protokół z wizji lokalnej 21.02.2023
Modyfikacja SWZ 06.03.2023
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 06.03.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 1-03-2023 r 06.03.2023
Załącznik nr 9 do SPOZ - Projekt wykonawczy budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w branży instalacje elektryczne – rys. schemat zasilania – zmieniony w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Załącznik nr 31 do SPOZ - Przedmiar robót – Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - branża elektryczna – zmieniony w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.03.2023
Protokół z otwarcia ofert 27.03.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.03.2023
2/DB/PN/2023
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 10:00. 13.02.2023 16.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 13.02.2023
Wyjaśnienia SWZ 06.03.2023
Przykładowa karta środka trwałego 06.03.2023
Przykładowa dyspozycja dokumentu WZ 06.03.2023
Przykładowy dokument ustalenia salda 06.03.2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie Procedur prowadzenia gospodarki finansowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 06.03.2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania wydatków w układzie kalkulacyjno-zadaniowym. 06.03.2023
Wyjaśnienia SWZ II 09.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 16.03.2023
Protokół z otwarcia ofert 16.03.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.04.2023
23/DB/PN/2022
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2023 r. do godziny 10:00. 09.12.2022 23.01.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 09.12.2022
Wyjaśnienia SWZ 21.12.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 05.01.2023
Załącznik nr 1 do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ 05.01.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5.01.2023 r. 05.01.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy- zmieniony w dniu 5.01.2023 r. 05.01.2023
Modyfikacja SWZ 09.01.2023
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 09.01.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 3-01-2023 r. 09.01.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 3-01-2023 r. 09.01.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 10.01.2023
Załącznik nr 1 do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ 10.01.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 10.01.2023 r. 10.01.2023
Wyjaśnienia SWZ II 11.01.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.01.2023
Protokół z otwarcia ofert 23.01.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.01.2023
24/DB/TP/2022
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00. 25.10.2022 09.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 25.10.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 03.11.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.11.2022
Protokół z otwarcia ofert 09.11.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 02.12.2022
25/DB/TP/2022
Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 5-10-2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 20.09.2022 05.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 20.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 26.09.2022
Wyjaśnienia SWZ 26.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 27.09.2022
Wyjaśnienia SWZ III 30.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 05.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2022
26/BP/POPT/PN/2022
Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00. 19.09.2022 20.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 19.09.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 12.10.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 12-10-2022 r. 12.10.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 20.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.11.2022
14/ST/PN/2022
Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: do dnia 3 października 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 14 września 2022 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 31.08.2022 03.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 31.08.2022
Wyjaśnienia SWZ 06.09.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 07.09.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 7-09-2022 r. 07.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 08.09.2022
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 09.09.2022
Wyjaśnienia SWZ III 14.09.2022
Wyjaśnienia SWZ IV 14.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 14.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 03.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 03.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.11.2022
22/DK/ST/SPIS/PN/2022
Obsługa płatnej promocji wyników NSP 2021 w mediach społecznościowych z wykorzystaniem mechanizmów reklamowych tych mediów. Termin składania ofert: 30.09.2022 r., do godz. 10:00. 30.08.2022 30.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 30.08.2022
Wyjaśnienia SWZ 16.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 21.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 30.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 30.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 17.10.2022
15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00 24.08.2022 27.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.08.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.09.2022
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.4 do SWZ - Wzór umowy dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
Wyjaśnienia SWZ 16.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 27.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części II 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części IV 20.10.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
Do góry