Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
6/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert do 8 lipca 2021 r. do godz. 10:00. 04.06.2021 08.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 04.06.2021
Wyjaśnienia SWZ 15.06.2021
Wyjaśnienia SWZ II 22.06.2021
8/ST/WS/POPC/PN/2021
Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 5 lipca 2021 r. do godz. 10:00. 01.06.2021 05.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.06.2021
5/DB/TP/2021
Wymiana wind z przebudową szybów w budynku „C” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap I. Termin składania ofert: do 14-05-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 6 maja 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 28.04.2021 14.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 28.04.2021
Protokół z wizji lokalnej 06.05.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 14.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.06.2021
4/DK/ST/SPIS/PN/2021
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 03.03.2021 06.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 03.03.2021
Wyjaśnienia SWZ 05.03.2021
Wyjaśnienia SWZ II 09.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 10.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony 10-03-2021 10.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 24.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 24.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr III – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-I (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-II (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 2.3 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-III (wzór) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.1 do SWZ – Wzór umowy dla części nr I (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.2 do SWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla części nr III (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-03-2021 r. 24.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 24.03.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I – zmieniony w dniu 24-03-2021 r. 24.03.2021
Wyjaśnienia SWZ III 25.03.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.04.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr III 27.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 29.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr I 29.04.2021
3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 10:00. 01.03.2021 05.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.03.2021
Wyjaśnienia SWZ 03.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 15-03-2021 r. 15.03.2021
Wyjaśnienia SWZ II 23.03.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 31-03-2021 r. 31.03.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 02.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 12.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 3.2 do SWZ – Formularz cenowy, FC-2 (wzór) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Załącznik nr 6.2 do SWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 07-04-2021 r. 12.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 21.04.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 21-04-2021 r. 21.04.2021
Wyjaśnienia SWZ III 28.04.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 09.06.2021
2/ST/SPIS/PN/2021
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00. 10.02.2021 24.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 10.02.2021
Wyjaśnienia SWZ 12.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 19.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 24.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 24.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.03.2021
1/BK/SPIS/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów merytoryczno-organizacyjnych oraz koordynatorów i konsultantów infolinii spisowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 10:00. 02.02.2021 05.03.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.02.2021
Wyjaśnienia SWZ 10.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 17.02.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 17-02-2021 r. 17.02.2021
Wyjaśnienia SWZ II 18.02.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.03.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.03.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 31.03.2021
77/DK/ST/SPIS/PN/2020
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 lutego 2021 r. godzina 10:00. 24.12.2020 23.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 24.12.2020
Modyfikacja SIWZ 11.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 11-01-2021 r. 11.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 11-01-2021 r. 11.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 15.01.2021
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I – zmieniony 14-01-2021 r 15.01.2021
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II – zmieniony 14-01-2021 r 15.01.2021
Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr I (nie załączać do oferty) – zmieniony 14-01-2021 r 15.01.2021
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) – zmieniony 14-01-2021 r 15.01.2021
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres trwania Umowy - zmieniony 14-01-2021 r 15.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 21.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Modyfikacja SIWZ IV 27.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 29.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz oferty dla cz. I – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz oferty dla cz. II – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla cz. II – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. I – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. II – zmieniony w dniu 29-01-2021 r. 29.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VI 03.02.2021
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II – zmieniony w dniu 3-02-2021 r. 03.02.2021
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. II – zmieniony w dniu 3-02-2021 r. 03.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VII 05.02.2021
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II – zmieniony w dniu 5-02-2021 r. 05.02.2021
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. II – zmieniony w dniu 5-02-2021 r. 05.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VIII 08.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 08.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 8-02-2021 r. 08.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 8-02-2021 r. 08.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IX 15.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 15-02-2021 r. 15.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 15-02-2021 r. 15.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 23.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr II 22.03.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr I 31.03.2021
64/ST/WS/POPC/PN/2020
Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 12:00. 22.12.2020 11.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 25-01-2021 r. 25.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 27-01-2021 r. 27.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.02.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 1-02-2021 r. 01.02.2021
Modyfikacja SIWZ 04.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony 4-02-2021 r. 04.02.2021
Modyfikacja SIWZ 04.02.2021
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 11.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.03.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 26.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.05.2021
67/ST/WS/POPC/PN/2020
Rozbudowa Systemu Service Desk. Termin składania ofert: do dnia 5 lutego 2021 r. do godziny 9:00. 22.12.2020 05.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 22.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 22-01-2021 r. 22.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Wyjaśnienia SIWZ II 27.01.2021
Modyfikacja SIWZ 28.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 28.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-01-2021 r. 28.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-01-2021 r. 28.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.03.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert 22.03.2021
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 22.03.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.05.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ilona Kozos (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Ilona Kozos (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 22.06.2021 11:15
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry