Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
26/DK/SPIS/PN/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00. 26.05.2020 30.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.05.2020
32/BP/SMUP/POWER/PN/2020
Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 15-06-2020 r. godz. 12:00 12.05.2020 15.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12.05.2020
25/ST/PN/2020
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r.; godz. 10:00. 11.05.2020 15.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.05.2020
23/ST/SPIS/PN/2020
Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. 30.04.2020 10.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 06.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 06.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 06-05-2020 (plik w formacie PDF) 06.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 06-05-2020 (plik w formacie DOC) 06.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-05-2020 (plik w formacie DOC) 15.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-05-2020 r 15.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 21.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie DOC) 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie PDF) 21.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 22.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 22-05-2020 (plik w formacie DOC) 22.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 22-05-2020 (plik w formacie PDF) 22.05.2020
20/ST/SPIS/PN/2020
Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 2-06-2020 r.; godz. 11:00. 27.04.2020 02.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie PDF) 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie DOC) 21.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
18/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00. 03.04.2020 12.05.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 24.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.05.2020
Protokół z otwarcia ofert 12.05.2020
19/DB/PN/2020
Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00 26.03.2020 20.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2020
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień SIWZ - Architektura – Projekt Wykonawczy 03.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 06.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 20.04.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 04.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.05.2020
12/ST/SPIS/PN/2020
Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00. 17.03.2020 29.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 15.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 15.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 15.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 21.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 21.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 23.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 18.05.2020
9/DK/PN/2020
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00 06.03.2020 15.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 16.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 16-03-2020 16.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 25.03.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Modyfikacja SIWZ III 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Modyfikacja SIWZ IV 10.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – instrukcja wypełniania JEDZ – zmieniona w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 27-04-2020 r. 27.04.2020
Modyfikacja SIWZ 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 4-05-2020 04.05.2020
Modyfikacja SIWZ 12.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.05.2020
Modyfikacja SIWZ 19.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.05.2020
11/ST/SPIS/PN/2020
Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 22 kwietnia 2020 r. 06.03.2020 22.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Modyfikacja SIWZ 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 22.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.05.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikacja najnowszej informacji: 26.05.2020 14:12
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry