Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
26/ST/SPIS/PN/2019
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 19.08.2019 06.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 22.08.2019
34/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00 19.08.2019 04.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
24/ST/SPIS/PN/2019
Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 13.08.2019 29.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 14-08-2019 14.08.2019
21/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 9-08-2019 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
22/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - (wzór)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
17/ST/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ) 09.07.2019 14.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.07.2019
Protokół z wizji lokalnej 16.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej 24.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej II 26.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 29.07.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty- zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 9 do SIWZ- Wzór Umowy udostępnienia pomieszczeń - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej III 01.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 14.08.2019
15/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00. 03.07.2019 07.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 17.07.2019
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 17-07-2019 17.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 25.07.2019
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony w dniu 25-07-2019 r. 25.07.2019
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-1 (wzór) - zmieniony w dniu 25-07-2019 r. 25.07.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.08.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr I 09.08.2019
11/DR/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 04-06-2019, godz. 10:00 23.05.2019 04.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 04.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 18.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 2 18.06.2019
12/BP/POWER/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 07-06-2019, godz. 10:00 22.05.2019 07.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.07.2019
8/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 05-06-2019, godz. 10:00 30.04.2019 05.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.04.2019
Wyjaśnienia SIWZ 14.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 2 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 3 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania w Części nr 3 18.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 3 09.08.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno - Budżetowy DB)
Publikacja najnowszej informacji: 22.08.2019 09:12
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry