Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
4/IN/PTFE/PN/2024
Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w roku 2024 na terenie kraju w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Termin składania ofert: 12.04.2024 r. do godz. 10:00. 11.03.2024 12.04.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 11.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.04.2024
Protokół z otwarcia ofert 12.04.2024
3/DK/PN/2024
Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji IV Kongres Statystyki Polskiej dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: 9.04.2024 r. do godz. 11:00. 04.03.2024 09.04.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 04.03.2024
Wyjaśnienia SWZ 18.03.2024
Wyjaśnienia SWZ II 20.03.2024
Wyjaśnienia SWZ III 25.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.04.2024
Protokół z otwarcia ofert 09.04.2024
1/DB/TP/2024
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część IIIA - blok B. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 02.02.2024 19.03.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 02.02.2024
Protokół z wizji lokalnej 12.02.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 16.02.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.02.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 16-02-2024 r. 16.02.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 29.02.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.02.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, SOPZ - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 7 do SWZ - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Wyjaśnienia SWZ 04.03.2024
Wyjaśnienia SWZ II 04.03.2024
Protokół z wizji lokalnej 12.03.2024
Wyjaśnienia SWZ III 13.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.03.2024
Protokół z otwarcia ofert 19.03.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.04.2024
8/PN/2024
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00. 25.01.2024 29.02.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 25.01.2024
Wyjaśnienia SWZ 09.02.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 29.02.2024
Protokół z otwarcia ofert 29.02.2024
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 11.03.2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr II 10.04.2024
25/DB/PN/2023
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 10:00. 27.12.2023 12.02.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 27.12.2023
Wyjaśnienia SWZ 15.01.2024
Wyjaśnienia SWZ II 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - przykładowa dyspozycja dokumentu 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - przykładowa karta środka trwałego 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - zlecenie BGK 22.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ z dnia 19-01-2024 r. 23.01.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.01.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 23.01.2024
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - Protokół ZP-PN - stan na dzień 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - zarządzenie wewnętrzne ws. rozliczeń wydatków 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - zarządzenie wewnętrzne ws. procedur gospodarki finansowej 23.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 26.01.2024
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 26-01-2024 r. 26.01.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.02.2024
Protokół z otwarcia ofert 12.02.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.02.2024
24/DB/TP/2023
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 6 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 29.11.2023 15.12.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 29.11.2023
Protokół z wizji lokalnej 06.12.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 13.12.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.12.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.12.2023
Protokół z otwarcia ofert 15.12.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.01.2024
4/ST/PN/2023
Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 13.11.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej 09.10.2023 13.11.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 09.10.2023
Wyjaśnienia SWZ 17.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 25.10.2023
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 25.10.2023
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 25.10.2023
Załącznik nr 3 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 25.10.2023
Załącznik nr 4 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 25.10.2023
Protokół z wizji lokalnej 26.10.2023
Wyjaśnienia SWZ II 30.10.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 13.11.2023
Protokół z otwarcia ofert 13.11.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.12.2023
21/DB/PN/2023
Wykonywanie usług sprzątania wewnętrznego, terenu zewnętrznego i pielęgnacji zieleni na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30.10.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 4 października 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej 27.09.2023 30.10.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 27.09.2023
Protokół z wizji lokalnej 04.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej I 11.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej II 11.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej III 11.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej IV 11.10.2023
Wyjaśnienia SWZ 11.10.2023
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej V 16.10.2023
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej V 16.10.2023
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej V 16.10.2023
Wyjaśnienia SWZ II 16.10.2023
Protokół z wizji lokalnej II 18.10.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 20.10.2023
Załącznik nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części I (OPZ – Część I) - zmieniony w dniu 20-10-2023 r. 20.10.2023
Załącznik nr 6.1 do SWZ - Wzór umowy dla Części I (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 20-10-2023 r. 20.10.2023
Załącznik nr 6.2 do SWZ - Wzór umowy dla Części II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 20-10-2023 r. 20.10.2023
Załącznik nr 6.3 do SWZ - Wzór umowy dla Części III (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 20-10-2023 r. 20.10.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 30.10.2023
Protokół z otwarcia ofert 30.10.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 24.11.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części II 24.11.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 24.11.2023
22/DB/TP/2023
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 16.10.2023 r. do godz. 10:00 27.09.2023 16.10.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 27.09.2023
Wyjaśnienia SWZ 11.10.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 16.10.2023
Protokół z otwarcia ofert 16.10.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.11.2023
20/DB/TP/2023
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 1 września 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 17.08.2023 01.09.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 17.08.2023
Protokół z wizji lokalnej 23.08.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 01.09.2023
Protokół z otwarcia ofert 01.09.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.09.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
Do góry