Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00 24.08.2022 27.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.08.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.09.2022
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.4 do SWZ - Wzór umowy dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
Wyjaśnienia SWZ 16.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 27.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części II 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części IV 20.10.2022
19/DK/ST/PN/2022
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), w tym w szczególności realizacji działań promujących wyniku spisu. Termin składania ofert: 23.09.2022 r., do godz. 10:00. 23.08.2022 23.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 23.08.2022
Modyfikacja SWZ 16.09.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy- zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 23.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.10.2022
12/DB/POIŚ/PN/2022
Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 15.07.2022 19.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 15.07.2022
WYjaśnienia SWZ 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 1 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 2 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 3 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 4 19.07.2022
Protokół z wizji lokalnej 03.08.2022
Wyjaśnienia SWZ II 08.08.2022
Załączniki od 1 do 14 do Wyjaśnień SWZ II 08.08.2022
Wyjaśnienia SWZ III 11.08.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 19.08.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.09.2022
13/DB/POIŚ/PN/2022
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 13.07.2022 17.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 13.07.2022
Protokół z wizji lokalnej 27.07.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 17.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 17.08.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.08.2022
11/DB/POIŚ/PN/2022
Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 13.07.2022 17.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 13.07.2022
Protokół z wizji lokalnej 27.07.2022
Wyjaśnienia SWZ 05.08.2022
Wyjaśnienia SWZ II 08.08.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 17.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 17.08.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.08.2022
10/DR/TP/2022
Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00. 27.06.2022 12.07.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 27.06.2022
Wyjaśnienia SWZ 08.07.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.07.2022
Protokół z otwarcia ofert 12.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 14.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 03.08.2022
9/BP/WM/GP/POPT/PN/2022
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 19.07.2022 r. do godz. 10:00. 17.06.2022 19.07.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 17.06.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.07.2022
Protokół z otwarcia ofert 19.07.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2022
8/BK/TP/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. 01.06.2022 15.06.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 01.06.2022
Wyjaśnienia SWZ 08.06.2022
Wyjaśnienia SWZ II 09.06.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.06.2022
Protokół z otwarcia ofert 15.06.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 20.06.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr III 29.07.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr IV 29.07.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr V 29.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3 11.08.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 12.08.2022
2/DB/POIŚ/PN/2022
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 17.05.2022 17.06.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 17.05.2022
Protokół z wizji lokalnej 31.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 17.06.2022
Protokół z otwarcia ofert 17.06.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.06.2022
6/DK/ST/PDS/POPC/PN/2022
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. 29.04.2022 03.06.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 29.04.2022
Wyjaśnienia SWZ 09.05.2022
Wyjaśnienia SWZ II 10.05.2022
Modyfikacja SWZ 23.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 23-05-2022 r. 23.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 03.06.2022
Protokół z otwarcia ofert 03.06.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.06.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 23.03.2023 13:57
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry