Aktualne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BST-WAD.271.1.2021
Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim 17.03.2021 26.03.2021
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1-2 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI I 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI II 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI III 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI IV 17.03.2021
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 17.03.2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 17.03.2021
Wyjaśnienie SWZ 22.03.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 26.03.2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.03.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.04.2021
BST-WAD.2720.35.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę 3 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 3 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 04.12.2020 10.12.2020
Zapytanie ofertowe 04.12.2020 04.12.2020
Formularz ofertowy - zał. nr 1 04.12.2020
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 04.12.2020
Oświadczenie RODO - obowiązek informacyjny - zał. nr 4 04.12.2020
Zgoda wykonawcy RODO + dot. osób fizycznych - zał. nr 5 04.12.2020
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 04.12.2020
Formularz cenowy - zał. nr 2 04.12.2020
Notatka z wyboru Wykonawcy. 14.12.2020
BST-WAD.2720.25.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę 26 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 26 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 03.11.2020 09.11.2020
Zapytanie ofertowe 03.11.2020 03.11.2020
Formularz ofertowy - załącznik 1 03.11.2020
Formularz cenowy - załącznik 2 03.11.2020
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik 3 03.11.2020
Oświadczenie RODO - obowiązek informacyjny - załącznik 4 03.11.2020
Zgoda wykonawcy RODO dotycząca osób fizycznych - załącznik 5 03.11.2020
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 6 03.11.2020
Protokół z rozeznania rynku 12.11.2020
BST-WAD.2720.23.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę 23 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 23 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 07.10.2020 15.10.2020
Zapytanie ofertowe 07.10.2020 r. 07.10.2020
Formularz ofertowy - zał. nr 1 07.10.2020
Formularz cenowy - zał. nr 2 07.10.2020
Spełnienie warunków udziału w podstępowaniu - zał. nr 3 07.10.2020
Oświadczenie RODO - obowiązek informacyjny - zał. nr 4 07.10.2020
Zgoda wykonawcy RODO - dot. osób fizycznych - zał nr. 5 07.10.2020
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 07.10.2020
Protokół z rozeznania rynku 16.10.2020
Notatka służbowa 29.10.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor najnowszej informacji: Małgorzata Skłodowska
Publikujący najnowszą informację: Edyta Kalwajtys
Wytworzenie najnowszej informacji: 17.03.2021
Publikacja najnowszej informacji: 17.03.2021 16:28
Sprawdź historię zmian
Do góry