Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.05.2022 13:29 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
23.05.2022 13:29 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Sieradzu
23.05.2022 11:36 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
23.05.2022 11:00 diduchw Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
23.05.2022 11:00 Beata Putkowska Edycja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
23.05.2022 10:10 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
23.05.2022 10:09 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
23.05.2022 10:08 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
21.05.2022 07:10 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
21.05.2022 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
20.05.2022 14:43 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
20.05.2022 13:59 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych
20.05.2022 11:05 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.05.2022 10:57 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.05.2022 10:43 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
20.05.2022 09:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: rejestru TERYT w Wydziale Organizacji i Rejestrów
20.05.2022 09:14 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
20.05.2022 09:12 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
20.05.2022 09:11 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
20.05.2022 08:39 Barbara Zielińska Publikacja Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
20.05.2022 08:12 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.05.2022 r.
20.05.2022 08:12 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.05.2022 r.
20.05.2022 08:10 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
20.05.2022 08:10 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
19.05.2022 15:53 Bartosz Wielądek Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 15:12 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.05.2022 r.
19.05.2022 13:37 Beata Putkowska Edycja Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).Termin składania ofert: do dnia 25.05.2022 do godz. 14:00.
19.05.2022 12:36 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 12:24 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 12:18 diduchw Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.05.2022 12:18 Beata Putkowska Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.05.2022 11:45 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Sprzątaczka (poza korpusem służby cywilnej)
19.05.2022 10:10 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 15:45 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
18.05.2022 14:48 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
18.05.2022 14:09 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych
18.05.2022 13:32 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
18.05.2022 12:56 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
18.05.2022 12:43 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:14 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:13 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:11 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.05.2022 08:58 diduchw Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 08:58 diduchw Edycja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 08:20 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
18.05.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.05.2022 r.
18.05.2022 08:05 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry