Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy - służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Standardów i Rejestrów
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Bilansów i Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Finansowania Grantów w Departamencie Administracyjno-Budżetowym (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rolnictwa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Główny Specjalista w Wydziale Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu i Usług
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    34
Do góry