Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
20.10.2020 14:41 Beata Putkowska Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
20.10.2020 14:35 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.10.2020 14:10 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00.
20.10.2020 14:06 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe: „Naprawa i ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31”
20.10.2020 13:59 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00.
20.10.2020 13:56 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00.
20.10.2020 13:54 Aleksandra Kłosińska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla Urzędu Statystycznego w Olsztynie
20.10.2020 13:54 Aleksandra Kłosińska Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla Urzędu Statystycznego w Olsztynie
20.10.2020 12:06 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.10.2020 11:59 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
20.10.2020 11:35 Krzysztof Toboła Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
20.10.2020 11:33 Krzysztof Toboła Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
20.10.2020 10:19 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.10.2020 10:15 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Analiz Sektora Przedsiębiorstw i Rozwoju w Departamencie Przedsiębiorstw
20.10.2020 10:09 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
20.10.2020 10:03 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
20.10.2020 08:27 Andrzej Muszewski Edycja Specjalista w Wydziale Administracyjnym
20.10.2020 07:24 Elżbieta Bożek Edycja Starszy statystyk w Wydziale Badań Ankietowych – Dział Realizacji Badań
20.10.2020 07:23 Elżbieta Bożek Publikacja Starszy statystyk w Wydziale Badań Ankietowych – Dział Realizacji Badań
19.10.2020 15:13 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
19.10.2020 15:10 Andrzej Muszewski Edycja Specjalista w Wydziale Administracyjnym
19.10.2020 15:07 Andrzej Muszewski Edycja Starszy specjalista w Oddziale w Słupsku
19.10.2020 14:23 Andrzej Muszewski Publikacja Starszy specjalista w Oddziale w Słupsku
19.10.2020 14:08 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.10.2020 14:06 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
19.10.2020 13:58 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.10.2020 13:58 Andrzej Muszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Administracyjnym
19.10.2020 12:47 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
19.10.2020 12:38 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
19.10.2020 11:58 Andrzej Muszewski Edycja Ekspert w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy
19.10.2020 11:57 Andrzej Muszewski Publikacja Ekspert w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy
19.10.2020 11:56 Jacek Pruski Publikacja Ankieter na terenie miasta Grudziądz (poza korpusem służby cywilnej)
19.10.2020 11:21 Dorota Sobczak Edycja Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
19.10.2020 07:48 Andrzej Muszewski Edycja Ekspert w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy
16.10.2020 16:09 Barbara Chmielewska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 23 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 23 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
16.10.2020 14:41 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22
16.10.2020 14:39 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22
16.10.2020 14:10 Jacek Pruski Edycja Dostawa laptopów
16.10.2020 13:51 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-10-16, godzina 10:00
16.10.2020 12:32 Wojciech Szpakowski Edycja „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków”
15.10.2020 15:05 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godz. 10:00.
15.10.2020 15:03 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godz. 10:00.
15.10.2020 14:59 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31”
15.10.2020 14:56 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021. Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r. do godz. 10:00.
15.10.2020 14:49 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19
15.10.2020 14:21 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
15.10.2020 13:15 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa laptopów i oprogramowania dla US w Zielonej Górze
15.10.2020 12:54 Marek Bartoszewicz Publikacja Dostawa laptopów i oprogramowania dla US w Zielonej Górze
15.10.2020 12:14 Krzysztof Toboła Edycja Referendarz Statystyk ds. rejestrów w Wydziale Rejestrów
15.10.2020 12:07 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów, stacji dokujących i oprogramowania
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12
Do góry