Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.08.2021 13:27 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
09.08.2021 11:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
09.08.2021 11:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
09.08.2021 10:02 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa obsługa techniczna trzydniowej międzynarodowej Konferencji DGINS połączonej ze spotkaniem ESSC w Warszawie w trybie hybrydowym w dniach 27-29 października 2021 r. dla 150 osób (zwanej dalej „konferencją hybrydową”). Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.
09.08.2021 08:51 Łukasz Poszepczyński Edycja Młodszy Informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
09.08.2021 08:51 Łukasz Poszepczyński Publikacja Młodszy Informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
09.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
07.08.2021 10:19 Adam Mańkowski Edycja Starszy statystyk do spraw: obsługi technologicznej przetwarzania danych oraz realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
07.08.2021 10:15 Adam Mańkowski Edycja Starszy statystyk do spraw: obsługi technologicznej przetwarzania danych oraz realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
07.08.2021 10:14 Adam Mańkowski Publikacja Starszy statystyk do spraw: obsługi technologicznej przetwarzania danych oraz realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
07.08.2021 07:45 Adam Mańkowski Edycja Dostawa oprogramowania biurowego
06.08.2021 13:57 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 11 sierpnia 2021, godz. 14:00
06.08.2021 13:24 Grzegorz Stępień Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Dostawa 2 350 koców piknikowych opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych”
06.08.2021 13:14 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na organizację pikniku rodzinnego – Spisowego Pikniku Rodzinnego - w dniu 29 sierpnia w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej
06.08.2021 12:56 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Rzemieślnik specjalista w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)
06.08.2021 09:21 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
06.08.2021 08:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 06.08.2021 r.
06.08.2021 08:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.08.2021 r.
06.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
06.08.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Specjalista ds. koordynacji i organizacji badań w Wydziale Organizacji i Rejestrów
05.08.2021 15:18 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
05.08.2021 14:57 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
05.08.2021 14:12 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa obsługa techniczna trzydniowej międzynarodowej Konferencji DGINS połączonej ze spotkaniem ESSC w Warszawie w trybie hybrydowym w dniach 27-29 października 2021 r. dla 150 osób (zwanej dalej „konferencją hybrydową”). Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.
05.08.2021 08:32 Agnieszka Jagoda Edycja Produkcja dwóch spotów animowanych i dwóch spotów radiowych promujących pracę rachmistrza w NSP 2021 oraz informujących o obowiązku udziału w spisie i możliwych karach związanych z odmową. Termin składania ofert: do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.
05.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
04.08.2021 15:04 Adam Mańkowski Edycja Dostawa oprogramowania biurowego
04.08.2021 15:04 Adam Mańkowski Publikacja Dostawa oprogramowania biurowego
04.08.2021 15:03 Aneta Łyżwa Publikacja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
04.08.2021 14:42 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
04.08.2021 14:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.08.2021 11:14 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00
04.08.2021 11:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.08.2021 r.
04.08.2021 11:09 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00
04.08.2021 09:46 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa systemu NAS wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi
04.08.2021 08:03 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
04.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
04.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
04.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
04.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.08.2021 14:30 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
03.08.2021 13:42 Agnieszka Jagoda Publikacja Produkcja dwóch spotów animowanych i dwóch spotów radiowych promujących pracę rachmistrza w NSP 2021 oraz informujących o obowiązku udziału w spisie i możliwych karach związanych z odmową. Termin składania ofert: do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.
03.08.2021 13:28 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.08.2021 13:04 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
03.08.2021 13:03 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.08.2021 12:13 Aneta Łyżwa Edycja Organizacja usługi animatora dla dzieci na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-07-20, godzina 10:00
03.08.2021 12:03 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na organizację pikniku rodzinnego – Spisowego Pikniku Rodzinnego - w dniu 29 sierpnia w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej
03.08.2021 11:18 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
03.08.2021 10:39 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
03.08.2021 08:43 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
02.08.2021 17:20 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry