Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych

ZUS KSI-CRU 01 - dane dotyczące ubezpieczonych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w kwartale do 23 kwietnia 2018 r. za styczeń, luty, marzec 2018 r., do 23 lipca 2018 r. za kwiecień, maj, czerwiec 2018 r., do 22 października 2018 r. za lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r., do 28 stycznia 2019 r. za październik, listopad, grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Ubezpieczeni i płatnicy składek.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Kod tytułu ubezpieczenia. NIP. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Rok urodzenia ubezpieczonego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.25.11, 1.80.02, 1.24.01, 1.04.01, 1.04.06, 1.04.08.
Do góry