Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.80. Operaty statystyczne

1. Symbol badania
1.80.02
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Społecznych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań statystycznych dotyczących osób, objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, w tym w ujęciu przestrzennym.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.)
Dane osobowe:
  • System Jednostek do Badań Społecznych służy do tworzenia operatów statystycznych z wykorzystaniem danych osobowych. System jest wykorzystywany w badaniach społecznych, w tym w badaniach dotyczących ludności i procesów demograficznych. Pozyskiwanie danych osobowych, w tym nazwiska rodowego matki służy do powiązania rekordu dziecka z matką oraz jej miejscem zamieszkania, w celu ustalenia liczby rodzin w Polsce.
6. Zakres podmiotowy
Osoby będące członkami gospodarstw domowych.
Obywatele Polski. Cudzoziemcy.
Mieszkania.

7. Zakres przedmiotowy
Baza danych ortofotomapy. Cechy demograficzne osób. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Przestrzenna warstwa obiektów geograficznych. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Przestrzenne warstwy jednostek podziału terytorialnego. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Zgony.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
System Jednostek do Badań Społecznych tworzy zharmonizowane operaty do badań statystycznych dotyczących osób. SJBS jest narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla utworzenia zharmonizowanych operatów do badań statystycznych dotyczących osób. Dane z Systemu Jednostek Do Badań Społecznych nie są publikowane.
Do góry