Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.04. Gospodarka społeczna

1. Symbol badania
1.04.06
2. Temat badania
Partie polityczne
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących partie polityczne, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki gospodarki społecznej: partie polityczne.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Zakres działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Struktura organizacyjna, w przekrojach: udział partii we władzach.
Zasięg działalności jednostki, w przekrojach: teren prowadzenia działalności.
Formy działalności statutowej, w przekrojach: rodzaj działalności statutowej udział partii we władzach.
Członkostwo, w przekrojach: płeć udział partii we władzach.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, inne formy pracy płatnej, praca społeczna, w przekrojach: płeć udział partii we władzach.
Warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaje problemów w działalności organizacji udział partii we władzach.
Przychody, w przekrojach: rodzaj przychodów udział partii we władzach.
Koszty, w przekrojach: rodzaj kosztów.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: udział partii we władzach.
Współpraca z innymi podmiotami, w przekrojach: forma współpracy udział partii we władzach.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Partie polityczne w 2018 r. (grudzień 2019).
Do góry