Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.24. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol badania
1.24.01
2. Temat badania
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ogłaszanie w określonych terminach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informacji dotyczących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych dla badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
Dane osobowe:
 • Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Pracujący, w tym zatrudnienie. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 - Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - PBSSP 2010)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie, w przekrojach: sekcje i działy PKD, sektory własności, makroregiony, regiony, województwa, podregiony, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w roku 2018 (listopad 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 2018 (luty 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku (styczeń 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 roku (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 roku (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w roku 2018 (styczeń 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w 2018 roku (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 roku (luty 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2018 (luty 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018 w stosunku do roku 2017 (luty 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie kwoty bazowej w 2018 roku (luty 2019).
Publikacje GUS:
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rynek Pracy – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (listopad 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia (grudzień 2019).
Do góry