Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
USSZC-WAD.271.4.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-10-01, godz. 9.00 22.09.2020 01.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.09.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 22.09.2020
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.docx 22.09.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 22.09.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 22.09.2020
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 22.09.2020
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy.pdf 22.09.2020
Załącznik nr 7 - Wzór wykazu dostaw.docx 22.09.2020
USSZC-WAD.271.3.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00 15.09.2020 25.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 15.09.2020
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.docx 15.09.2020
Załącznik nr 3 część 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 15.09.2020
Załącznik nr 3 część 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 15.09.2020
Załącznik nr 4 część 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 15.09.2020
Załącznik nr 4 część 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 15.09.2020
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 15.09.2020
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy.pdf 15.09.2020
Załącznik nr 7 część 1 - Wzór wykazu dostaw.docx 15.09.2020
Załącznik nr 7 część 2 - Wzór wykazu dostaw.docx 15.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf 22.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2.pdf 23.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 3.pdf 23.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 4.pdf 23.09.2020
USSZC-WAD.271.2.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00 02.09.2020 16.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty.doc 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia.docx 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz podobnych zamowien.docx 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Istotne postanowienia umowy.pdf 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 02.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 08.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu 08.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach.doc 08.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf 08.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - nr 2.pdf 10.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu – modyfikacja druga 10.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach - modyfikacja druga.doc 10.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - modyfikacja druga.pdf 10.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - nr 3.pdf 14.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu – modyfikacja trzecia 14.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach - modyfikacja trzecia.doc 14.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - modyfikacja trzecia.pdf 14.09.2020
Protokół z otwarcia ofert.pdf 16.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 17.09.2020
USSZC-WAD.271.1.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 27-07-2020, godz. 9:00 14.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu.docx 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 14.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór wykazu dostaw.docx 14.07.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 27.07.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 06.08.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 26.08.2020
USSZC-WAD.271.6.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 12-12-2019, godz. 9:30 04.12.2019 12.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o dostepności dokumentu.docx 04.12.2019
Informacja z otwarcia ofert.pdf 12.12.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 16.12.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 23.12.2019
USSZC-WAD.271.5 .2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 3-12-2019, godz. 9:30 25.11.2019 03.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 25.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 03.12.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 23.12.2019
USSZC-WAD.271.4.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 13-11-2019, godz. 9:30 04.11.2019 13.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykaz wykonanych dostaw.docx 04.11.2019
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf 06.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 07.11.2019
Informacja z otwarcia ofert.pdf 14.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 21.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 16.12.2019
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor najnowszej informacji: Monika Kubacka
Publikujący najnowszą informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja najnowszej informacji: 22.09.2020 14:10
Sprawdź historię zmian
Do góry