Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
USSZC-WAD.271.6.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 12-12-2019, godz. 9:30 04.12.2019 12.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 04.12.2019
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o dostepności dokumentu.docx 04.12.2019
Informacja z otwarcia ofert.pdf 12.12.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 16.12.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 23.12.2019
USSZC-WAD.271.5 .2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 3-12-2019, godz. 9:30 25.11.2019 03.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 25.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 25.11.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 03.12.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 23.12.2019
USSZC-WAD.271.4.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 13-11-2019, godz. 9:30 04.11.2019 13.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy.pdf 04.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykaz wykonanych dostaw.docx 04.11.2019
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf 06.11.2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadcznie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 07.11.2019
Informacja z otwarcia ofert.pdf 14.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 21.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.pdf 16.12.2019
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor najnowszej informacji: Monika Kubacka
Publikujący najnowszą informację: Żaklina Chudzińska
Publikacja najnowszej informacji: 04.12.2019 11:45
Sprawdź historię zmian
Do góry