Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
176/4/GP-RRL/2014 - zadanie 4
Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcjii technicznej i opracowanie wykresów i tablic do rozdziałów 1-7 Raportu 2013-2014 "Sytuacja demograficzna Polski", Rządowej Rady Ludnościowej, zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium RRL w dniu 22.05.2014 r. Termin składania ofert: 04-12-2014 r., do godz. 15.00 01.12.2014 04.12.2014
Treść oferty 01.12.2014
168/BBI/2014
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu ochrony mienia zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-12-2014 r., do godz. 15.00 27.11.2014 03.12.2014
Treść oferty 27.11.2014
176/5/GP-RRL/2014 - zadanie 5
Zapytanie ofertowe: Wykonanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej pt. "Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna", zawierającej materiały z konferencji jubileuszowej Rządowej Rady Ludnościowej w dniu 1 października 2014 r. Termin składania ofert: 02-12-2014 r., do godz. 12.00 27.11.2014 02.12.2014
Treść oferty 27.11.2014
Publikacja 27.11.2014
175/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie i konfekcjonowanie 156 paczek świątecznych dla dzieci pracowników GUS. Termin składania ofert: 2-12-2014 r., godz. 14.00 25.11.2014 02.12.2014
Oferta 25.11.2014
173/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów inwerterowych do gabinetów Kierownictwa GUS w ilości 4 szt. Termin składania ofert: 28-11-2014 r., godz. 10.00 24.11.2014 28.11.2014
Treść oferty 24.11.2014
172/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie maksymalnie 10 sesji Assessment Center, a także przygotowanie raportów indywidualnych wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla wszystkich uczestników oraz raportu zbiorczego określającego potencjał organizacji dla Zamawiającego. Termin składania ofert: 25-11-2014 r., do godz. 16.00 21.11.2014 25.11.2014
Treść oferty 21.11.2014
Modyfikacja zapytania ofertowego; termin składania ofert: 26-11-2014 r., do godz. 11.00 24.11.2014
149/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie i na terenie GUS, w obiekcie i na terenie Ośrodka Goplana w Świnoujściu, w obiekcie i na terenie Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka. Termin składania ofert: 25-11-2014 r., do godz. 14.00 20.11.2014 25.11.2014
Treść oferty 20.11.2014
174/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 25-11-2014 r., do godz. 10.00 20.11.2014 25.11.2014
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 20.11.2014
Załącznik nr 2 20.11.2014
Treść oferty 20.11.2014
171/BR/WM/DI/POPT/2014
Zapytanie ofertowe: Materiały promocyjne z logo GUS dla Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego i na potrzeby wizyt delegacji zagranicznych oraz na potrzeby projektu "Statystyka dla polityki spójności" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Termin składania ofert: 24-11-2014 r., do godz. 9.00 19.11.2014 24.11.2014
Formularz oferty 19.11.2014
169/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Remont systemu oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego. Termin składania ofert: do dnia 20.11.2014r. do godz. 12.00 14.11.2014 20.11.2014
Formularz oferty 14.11.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry