Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
106/BS/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy w oparciu o wyniki ankiet "Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.". Termin składania ofert: 22-07-2014 r., godz. 12.00 17.07.2014 22.07.2014
Treść oferty 17.07.2014
105/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pt. "MS Access średniozaawansowany z elementami MS SQL dla użytkowników". Termin składania ofert: 25-07-2014 r., godz. 16.15 16.07.2014 25.07.2014
Treść oferty 16.07.2014
104/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt."Kreatywność" w siedzibie Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. Termin składania ofert: 17-07-2014 r. 15.07.2014 17.07.2014
Treść oferty 15.07.2014
103/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia w formie warsztatów pt."Komunikacja i umiejętność współpracy" w siedzibie Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance (pierwsza edycja) oraz w siedziebie Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa (druga edycja). Termin składania ofert: 17-07-2014 r. 15.07.2014 17.07.2014
Treść oferty 16.07.2014
102/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia nt. "Rozwiązywanie problemów" w siedzibie GUS przy Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: 17-07-2014 r. 15.07.2014 17.07.2014
Treść oferty 16.07.2014
101/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia nt. "Radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych" w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. Termin składania ofert: 17-07-2014 r. 15.07.2014 17.07.2014
Treść oferty 16.07.2014
83/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa wykonania co trzy miesiące przeglądów konserwacyjnych , 2 szt. elektronicznych napędów drzwi automatycznych firmy GEZE i ich napraw. Termin składania ofert: 18-07-2014 04.07.2014 18.07.2014
Treść oferty 04.07.2014
98/DR/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyz rzeczoznawców z dziedziny rolnictwa, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego; Termin składania ofert: 04-07-2014 r., do godz. 10.00 01.07.2014 04.07.2014
Załącznik 1.1 do Zapytania ofertowego szacunek głównych ziemiopłodów 01.07.2014
Załącznik 1.2 do Zapytania ofertowego szacunek siana łąkowego 01.07.2014
Załącznik 1.3 do Zapytania ofertowego szacunek owoców 01.07.2014
Załącznik 1.4 do Zapytania ofertowego szacunek owoców jagodowych i warzyw 01.07.2014
Załącznik 2.1 do Zapytania ofertowego rolnictwo część opisowa głównych ziemiopłodów 01.07.2014
Załącznik 2.2 do Zapytania ofertowego rolnictwo część opisowa sadownictwa 01.07.2014
Załącznik 2.3 do Zapytania ofertowego rolnictwo część opisowa ogrodnictwa 01.07.2014
Załącznik 2.4 do Zapytania ofertowego rolnictwo część opisowa warzywnictwa 01.07.2014
Projekt umowy 01.07.2014
Oferta 01.07.2014
91/CIS/SISP-2/2014
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ochrony przeciwpożarowej wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz doboru urządzeń dla niskociśnieniowej instalacji gaśniczej opartej na systemach aerozolowych generatorach gaśniczych do ochrony pomieszczeń serwerowni w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 208, w ramach realizacji projektu System Informatyczny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG), 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” ; Termin składania ofert: 04-07-2014 r., godz. 12.00 26.06.2014 04.07.2014
Treść oferty 26.06.2014
95/BR/2014
Zapytanie ofertowe: Opracowanie metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych (EGSS), konsultacje, przetwarzanie danych; Termin składania ofert: 01-07-2014 r., do godz. 10.00 25.06.2014 01.07.2014
Treść oferty 25.06.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    15
Do góry