Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
170/GP/2014
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny kontroli/audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów obowiązującej ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), Standardów kontroli w administracji rządowej zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2012 r. oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie. Termin składania ofert: 24-11-2014 r. do godz. 12.00 13.11.2014 24.11.2014
Formularz oferty 13.11.2014
163/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie oraz przeprowadzenie jednej edycji szkolenia nt. Zarządzanie procesami. Termin składania ofert: 14-11-2014 r., do godz. 10.00 10.11.2014 14.11.2014
Program szkolenia 10.11.2014
Formularz oferty 10.11.2014
Modyfikacja zapytania ofertowego 13.11.2014
164/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie oraz przeprowadzenie jednej edycji szkolenia nt. Szkolenie oparte o grę strategiczną. Termin składania ofert: 14-11-2014 r., do godz. 10.00 07.11.2014 14.11.2014
Program szkolenia 07.11.2014
Formularz oferty 07.11.2014
166/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Opracowanie projektu technicznego modernizacji łazienek i pionów kanalizacyjnych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 14-11-2014 r., godz. 10.00 06.11.2014 14.11.2014
Treść oferty 06.11.2014
Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego 14.11.2014
160/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wymiana bramy wjazdowej na dziedziniec GUS od strony Armii Ludowej w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 14-11-2014 r., do godz. 12.00 06.11.2014 14.11.2014
Treść oferty 06.11.2014
167/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą testów psychologicznych oraz wywiadów. Termin składania ofert: 12-11-2014 r., do godz. 12.00 05.11.2014 12.11.2014
Treść oferty 05.11.2014
157/RN/2014
Zapytanie ofertowe: Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie. Termin składania ofert: 13-11-2014 r., do godz. 10:00 05.11.2014 13.11.2014
Treść oferty 05.11.2014
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz grup maszyn 05.11.2014
Załącznik nr 2 - Przykładowa karta produktu z kwestionariusza badania rynku 05.11.2014
Zalącznik nr 3 - Szablon raportu z badania wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych 05.11.2014
Załącznik nr 4 - Wzór karty reprezentanta do badania cen 05.11.2014
Pytanie i odpowiedź dot. zapytania ofertowego 07.11.2014
136/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wywóz nieczystości stałych i nieczystości stałych segregowanych PET z terenu ośrodka GOPLANA w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 10-11-2014 r., do godz. 10.00 05.11.2014 10.11.2014
Treść oferty 05.11.2014
162/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2015 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2014 r., do godz. 12.00 31.10.2014 10.11.2014
Treść oferty 31.10.2014
161/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa dotycząca organizacji i przeprowadzenia 2 szkoleń w Warszawie dla maksymalnie 10 osób na każdym szkoleniu nt. efektywności działań rozwojowych oraz opracowanie raportu z rekomendacją w zakresie udoskonalenia metodologii badania efektywności działań rozwojowych dla GUS; Termin składania ofert: 05-11-2014 r., godz. 10.00 30.10.2014 05.11.2014
Treść oferty 30.10.2014
Harmonogram 30.10.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry