Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
134/BA/2014
Wynajem sal sportowych do gry w piłkę siatkową i w piłkę nożną dła pracowników GUS. Termin składania ofert: 24.09.2014 godz.10:00 18.09.2014 24.09.2014
Formularz ofertowy 18.09.2014
130/DP/2014
Opracowanie metodologii pozyskiwania danych statystycznych dla energii ze źródeł odnawialnych. Termin składania ofert: 22-09-2014 r. godz. 16.00 15.09.2014 22.09.2014
Oferta 15.09.2014
126/CIS/SISP-2/2014
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Modernizacji rozdzielni energetycznej oraz dostosowaniu układu zasilania dla budynku GUS do potrzeb zwiększonego poboru mocy na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert 17-09-2014 r. godz. 10:00 12.09.2014 17.09.2014
Formularz ofertowy 12.09.2014
128/BA/2014
Monitoring pożarowy, konserwacja i naprawy awaryjne SAP POLON 4100 w Ośrodku Goplana Świnoujście 72-600 Świnoujście ul. Żeromskiego nr 6. Termin składania ofert do dnia 16-09-2014 r. do godz. 12.00 12.09.2014 16.09.2014
Załącznik ofertowy 12.09.2014
132/CIS/SISP-2/2014
Opracowanie dostarczenie w postaci elektronicznej logotypów wraz z Księgą znaku (w postaci elektronicznej i papierowej) dla 6 produktów powstałych w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), 7 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Termin składania ofert: 17-09-2014 , godz. 12.00 10.09.2014 17.09.2014
Formularz ofertowy 10.09.2014
131/RN/2014
Zapytanie ofertowe: Wstępna analiza rynku wybranych grup maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce. Termin składania ofert: 10-09-2014 r., godz. 11.00 05.09.2014 10.09.2014
Brainstorm document for the 2015 survey 05.09.2014
Treść oferty 05.09.2014
129/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sukcesywnego prania bielizny gastronomicznej (obrusów, ściereczek kuchennych), flag państwowych i unijnych wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 09-09-2014 r., godz. 12.00 02.09.2014 09.09.2014
Treść oferty 02.09.2014
125/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie remontu wentylacji mechanicznej CBS GUS Warszawa, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 05-09-2014 r., godz. 15.00 01.09.2014 05.09.2014
Treść oferty 01.09.2014
Odpowiedzi na pytania 03.09.2014
127/AZ/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów w ramach seminarium pt. "Wyzwania wzrostu gospodarczego Polski w kontekście celów polityki spójności" dla pracowników resortu statystyki publicznej (GUS i urzędów statystycznych). Termin składania ofert: 03-09-2014 r., godz. 10.00 29.08.2014 03.09.2014
Treść oferty 29.08.2014
123/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie 3-dniowego (18 godzin lekcyjnych) szkolenia pt. „Język angielski dla ankieterów realizujących badania wśród cudzoziemców” w czterech edycjach w formie warsztatów w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance dla 60 pracowników urzędów statystycznych oraz zaprojektowanie, przygotowanie wraz z wdrożeniem na platformie edukacyjnej Zamawiającego szkolenia e-learning pt. „Język angielski dla ankieterów realizujących badania wśród cudzoziemców”. Termin składania ofert: 1-09-2014 r., godz. 10.00 26.08.2014 01.09.2014
Ankieta: PDP - Podróż do Polski (2014 r.) 26.08.2014
Ankieta: PDP - Podróż do Polski (2015 r.) 26.08.2014
Oferta 26.08.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    15
Do góry