Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
150/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 sesji Development Center, a także przygotowanie raportów indywidualnych wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla wszystkich uczestników oraz raportu zbiorczego określającego potencjał organizacji dla Zamawiającego. Termin składania ofert: 23-10-2014 r., godz. 16.15 17.10.2014 23.10.2014
Treśc oferty 17.10.2014
Modyfikacja zapytania ofertowego 20.10.2014
146/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego gmachu Glównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Ośrodka Goplana w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 21-10-2014 r., godz. 12.00 14.10.2014 21.10.2014
Treść oferty 14.10.2014
147/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia (wraz z pre- i post-testami) pt. "Myślenie analityczne", a także przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników oraz Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich. Termin składania ofert: 22-10-2014 r., godz. 16.15 14.10.2014 22.10.2014
Treść oferty 14.10.2014
Modyfikacja zapytania ofertowego 20.10.2014
144/HU/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na opracowaniu analizy rynku nieruchomości w Polsce w latach 2004-2013. Zakres przedmiotowy opracowania określony jest rozporządzeniem Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. Opracowanie dotyczy nabycia i własności nieruchomości mieszkalnych, tj. mieszkań i domów (nie obejmuje gruntów pod zabudowę) w obrocie na rynku pierwotnym i wtórnym. Termin składania ofert: 16-10-2014 r., godz. 12.00 10.10.2014 16.10.2014
Treść oferty 10.10.2014
143/HU/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na opracowaniu analizy rynku nieruchomości i ubezpieczeń związanych z mieszkaniami i domami w Polsce w latach 2010-2014. Zakres przedmiotowy opracowania określony jest rozporządzeniem Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. Termin składania ofert: 16-10-2014 r., godz. 12.00 10.10.2014 16.10.2014
Treść oferty 10.10.2014
142/BR/2014
Zapytanie ofertowe: Ocena metodologii zestawiania rachunku wydatków na ochronę środowiska oraz ocena poprawności wypełnienia kwestionariusza. Termin składania ofert: 10-10-2014 r., godz. 14.00 07.10.2014 10.10.2014
Treść oferty 07.10.2014
145/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie sprzątania terenu utwardzonego i zielonego usytuowanego przy ośrodku Goplana w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 8-10-2014 r., godz. 8:15 03.10.2014 08.10.2014
Treść oferty 03.10.2014
140/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: powtórzeniowego i szkolenia pełnego w formie stacjonarnej dla pracowników resortu statystyki, a także przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników oraz Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich. 30.09.2014 03.10.2014
Oferta 30.09.2014
138/DFK/2014
Udzielanie Zamawiającemu pomocy formalno-prawnej oraz wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Termin składania ofert: 2.10.2014 r. godz. 12:00 29.09.2014 02.10.2014
137/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Zakup opon do samochodów osobowych. Termin składania ofert: 01-10-2014 r. 25.09.2014 01.10.2014
Treść oferty 25.09.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry