Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
121/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji" (jedna edycja) oraz szkolenia pt. "Warsztaty z zakresu selekcji i rekrutacji pracowników w oparciu o model kompetencyjny" (dwie edycje), a także przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników oraz Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich. Termin składania ofert: 29-08-2014 r. 25.08.2014 29.08.2014
Treść oferty 25.08.2014
122/BOK/2014
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie oraz przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia nt. "Orientacja na cele". Termin składania ofert: 29-08-2014 r. 25.08.2014 29.08.2014
Treść oferty 25.08.2014
124/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie i montaż siatki osłonowej zabezpieczającej przed opadającymi tynkami i fragmentami gzymsów z elwacji budynku Ośrodka Goplana w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 28-08-2014 r. 22.08.2014 28.08.2014
Treść oferty 22.08.2014
114/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją remontów bieżących Ośrodka Goplana w Świnoujściu, przy ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 25-08-2014 r., godz. 14.00 20.08.2014 25.08.2014
Treść oferty 20.08.2014
120/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Remont kotłowni w CBiES w Jachrance. Termin składania ofert: 22-08-2014 r 18.08.2014 22.08.2014
Treść oferty 18.08.2014
118/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie Audytu Ekologicznego dla budynku GUS oraz wypełnienie wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Termin składania ofert: 21-08-2014 r., godz. 16.00 18.08.2014 21.08.2014
Treść oferty 18.08.2014
116/DR/2014
Zapytanie ofertowe: Wykonanie pracy badawczej pt. "Detekcja upraw na podstawie satelitarnych danych SAR - ocena możliwości zastosowania europejskich zdjęć Sentinel-1" na podstawie historycznych zdjęć ENVISAT o podwójnej polaryzacji HH i VV. Termin składania ofert: 20-08-2014 r., godz. 10.00 14.08.2014 20.08.2014
Treść oferty 14.08.2014
119/BA/2014
Zapytanie ofertowe: Zakup materiałów przeciwpożarowych. Termin składania ofert: 20-08-2014 r., godz. 12.00 13.08.2014 20.08.2014
Treść oferty 13.08.2014
117/PK/2014
Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania do konwersji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w strukturze zgodnej z "Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych" oraz do zmiany formatów i struktur danych przestrzennych. Termin składania ofert: 22-08-2014 r., godz. 10.00 13.08.2014 22.08.2014
Treść oferty 13.08.2014
99/BR/2014
Zapytanie ofertowe: Usługa wykonania redakcji naukowej i przygotowania do składu tomu czasopisma naukowego poświęconego statystyce regionalnej. Termin składania ofert: 14-08-2014 r., godz. 16.00 11.08.2014 14.08.2014
Formularz ofertowy 11.08.2014
Wzór umowy 11.08.2014
Załącznik nr 1 do umowy 11.08.2014
Załącznik nr 2 do umowy 11.08.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15
Do góry