Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
30.03.2023 14:42 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
30.03.2023 13:13 czuraa Edycja Dostawa 925 Zestawów Pościeli dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
30.03.2023 13:12 czuraa Edycja Dostawa 1057 Koców dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
30.03.2023 13:12 czuraa Edycja Dostawa 1057 Koców dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
30.03.2023 12:21 Agnieszka Maciejska Edycja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
30.03.2023 12:20 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
30.03.2023 12:02 Wojciech Szpakowski Publikacja Sprzątaczka w Oddziale w Legnicy
30.03.2023 11:26 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
30.03.2023 10:45 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.03.2023 r.
30.03.2023 10:43 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
30.03.2023 07:57 czuraa Edycja Dostawa 1057 Koców dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
29.03.2023 14:36 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
29.03.2023 14:30 Maria Konieczkowska Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
29.03.2023 13:39 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
29.03.2023 13:11 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
29.03.2023 13:03 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Oddziale w Nowym Sączu
29.03.2023 12:53 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
29.03.2023 12:45 Monika Skorzybót Edycja Dostawa patelni z pokrywą do Urzędu Statystycznego w Łodzi
29.03.2023 12:07 Monika Skorzybót Edycja Dostawa patelni z pokrywą do Urzędu Statystycznego w Łodzi
29.03.2023 11:58 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 10:00.
29.03.2023 10:16 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 10:00.
29.03.2023 10:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.03.2023 09:01 Andrzej Muszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Organizacji i Rozwoju do spraw: kontroli wewnętrznej
29.03.2023 08:44 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Referent w Wydziale Organizacji i Rozwoju do spraw: organizacji
28.03.2023 15:04 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
28.03.2023 14:47 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
28.03.2023 14:33 Grzegorz Stępień Edycja Zapytanie ofertowe na „Organizację szkoleń BHP okresowych, w formie e-learning, on-line oraz stacjonarnej"
28.03.2023 14:31 Grzegorz Stępień Publikacja Zapytanie ofertowe na „Organizację szkoleń BHP okresowych, w formie e-learning, on-line oraz stacjonarnej"
28.03.2023 11:49 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
28.03.2023 11:11 Agnieszka Maciejska Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
28.03.2023 10:41 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
28.03.2023 10:03 Monika Skorzybót Edycja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Sieradzu
28.03.2023 10:03 Monika Skorzybót Edycja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Łodzi
28.03.2023 10:02 Monika Skorzybót Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Sieradzu
28.03.2023 09:59 Monika Skorzybót Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Łodzi
27.03.2023 16:22 Sylwia Matyś Edycja Kierownik oddziału do spraw zarządzania w Oddziale w Częstochowie
27.03.2023 16:21 Sylwia Matyś Publikacja Kierownik oddziału do spraw zarządzania w Oddziale w Częstochowie
27.03.2023 13:27 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
27.03.2023 12:31 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
27.03.2023 11:21 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
27.03.2023 11:01 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
27.03.2023 10:13 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
24.03.2023 11:22 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 10:00.
24.03.2023 10:30 kozlowskaj Edycja inspektor w Wydziale Badań Ankietowych
24.03.2023 10:30 kozlowskaj Edycja inspektor w Wydziale Badań Ankietowych
24.03.2023 10:02 Żaklina Chudzińska Edycja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
24.03.2023 10:00 Żaklina Chudzińska Edycja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
24.03.2023 09:57 Żaklina Chudzińska Publikacja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
24.03.2023 09:50 czuraa Edycja Dostawa 925 Zestawów Pościeli dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
24.03.2023 09:49 czuraa Edycja Dostawa 1057 Koców dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry