Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.07.2024 12:38 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
19.07.2024 12:24 Szymon Szymkiewicz Edycja Organizacja zagranicznej wycieczki autokarowej do Włoch dla pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie
19.07.2024 09:58 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.07.2024 r.
19.07.2024 09:57 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.07.2024 r.
19.07.2024 09:56 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.07.2024 r.
19.07.2024 09:56 Bartosz Milanowski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.07.2024 r.
19.07.2024 09:54 Bartosz Milanowski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.07.2024 09:02 Szymon Szymkiewicz Edycja Organizacja zagranicznej wycieczki autokarowej do Włoch dla pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie
18.07.2024 13:46 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
18.07.2024 13:35 Anna Karczewska Edycja Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
18.07.2024 13:34 Anna Karczewska Edycja Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
18.07.2024 13:30 Anna Karczewska Edycja Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
18.07.2024 10:03 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej)w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
18.07.2024 09:45 Iwona Pacholec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.07.2024 r.
18.07.2024 09:43 Iwona Pacholec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.07.2024 07:37 Magdalena Bzymek Publikacja Starszy Specjalista do spraw: naborów, opisów stanowisk pracy i promocji pracodawcy w Wydziale Kadr i Szkolenia
17.07.2024 13:56 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
17.07.2024 13:14 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
17.07.2024 13:11 Krzysztof Toboła Edycja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania - NABÓR ANULOWANY
17.07.2024 13:09 Krzysztof Toboła Edycja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania - NABÓR ANULOWANY
17.07.2024 13:04 Krzysztof Toboła Edycja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania - NABÓR ANULOWANY
17.07.2024 12:51 Krzysztof Toboła Publikacja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania - NABÓR ANULOWANY
17.07.2024 07:46 Rafał Kontowski Publikacja Kierownik Wydziału w Wydziale Ekonomicznym
17.07.2024 00:22 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
16.07.2024 15:31 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.07.2024 15:26 Rafał Kontowski Publikacja Kierownik Wydziału w Wydziale Ekonomicznym
16.07.2024 10:50 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
16.07.2024 09:54 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00.
16.07.2024 09:38 Bartosz Milanowski Edycja Naczelnik wydziału w Wydziale Inwestycyjno - Technicznym w Departamencie Administracyjno - Budżetowym
16.07.2024 09:37 Bartosz Milanowski Edycja Naczelnik wydziału w Wydziale Inwestycyjno - Technicznym w Departamencie Administracyjno - Budżetowym
16.07.2024 09:37 Bartosz Milanowski Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Inwestycyjno - Technicznym w Departamencie Administracyjno - Budżetowym
16.07.2024 07:51 Magdalena Bzymek Publikacja Starszy Specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
15.07.2024 14:42 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki w I połowie 2025 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
15.07.2024 14:36 Bartosz Milanowski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
15.07.2024 10:56 Iwona Pacholec Edycja Zaprezentowanie gry szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi wraz z materiałami dla uczestników, prezentacjami dla trenera wraz z instrukcją i wskazówkami prowadzenia i moderowania gry, materiałami dla uczestników. Gra i materiały do gry powinny stanowić kompleksowy materiał do samodzielnego prowadzenia szkoleń z ww. tematyki przez trenerów wewnętrznych GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 22 maja 2024 r., godz. 14:00.
15.07.2024 10:47 Iwona Pacholec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.07.2024 14:03 Sylwia Matyś Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
12.07.2024 13:45 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
12.07.2024 13:40 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
12.07.2024 11:48 Agnieszka Jagoda Edycja Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00.
12.07.2024 09:07 czuraa Edycja Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na oświetlenie typu LED w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przy ulicy Spokojnej 1
11.07.2024 11:25 Łukasz Poszepczyński Publikacja Organizacja zagranicznej wycieczki autokarowej do Włoch dla pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie
11.07.2024 10:15 Agnieszka Jagoda Edycja Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00.
11.07.2024 07:05 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
11.07.2024 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania - NABÓR ANULOWANY
10.07.2024 14:19 Rafał Kontowski Edycja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 13:49 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 3 razy w tygodniu w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
10.07.2024 13:46 Rafał Kontowski Edycja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 13:45 Rafał Kontowski Publikacja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 08:42 Aneta Łyżwa Edycja Remont dachu na budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach wraz z dostosowaniem do istniejących przepisów p.poż. Termin składania ofert: 2024-06-25, godz. 10:00
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry