Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.02.2020 07:50 Mirosław Dziewit Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
26.02.2020 07:42 Mirosław Dziewit Publikacja Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
25.02.2020 13:55 Agnieszka Jagoda Edycja Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Termin składania ofert: 25-02-2020 r., godz. 12:00.
25.02.2020 12:12 Bartosz Wielądek Edycja Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Termin składania ofert: 25-02-2020, godz. 10:00
24.02.2020 13:29 Jacek Pruski Edycja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
24.02.2020 07:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Główny specjalista do spraw: ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
22.02.2020 00:00 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy inspektor do spraw: obsługi administracyjnej w Oddziale w Legnicy
21.02.2020 14:50 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 28-02-2020 r. godz. 10:00.
21.02.2020 14:48 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 28-02-2020 r. godz. 10:00.
21.02.2020 14:40 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 13-03-2020 r., godz. 10:00.
21.02.2020 10:50 Bartosz Wielądek Edycja Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 2-03-2020 r., godz. 10:00.
21.02.2020 09:47 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
21.02.2020 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
21.02.2020 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
20.02.2020 13:12 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze powiatu krakowskiego bądź sąsiadujących gmin z powiatu wadowickiego i myślenickiego (poza korpusem służby cywilnej)
19.02.2020 13:50 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Pełnienie usług rehabilitacyjnych dla pracowników GUS, CIS i ZWS. Termin składania ofert: 26-02-2020, godz. 10:00
19.02.2020 13:31 Jacek Pruski Edycja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
19.02.2020 11:57 Jacek Pruski Publikacja Ankieter na terenie gminy Grudziądz (poza korpusem służby cywilnej)
19.02.2020 08:55 Jacek Pruski Publikacja Ankieter na terenie miasta Grudziądz (poza korpusem służby cywilnej)
19.02.2020 07:33 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Publikacja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
19.02.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
18.02.2020 15:48 Krzysztof Makulec Edycja Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 04-03-2020, godz. 10:00.
18.02.2020 15:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
18.02.2020 10:01 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz statystyk do spraw: udostępniania i upowszechniania badań statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze
18.02.2020 09:44 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
18.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
18.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
18.02.2020 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej (naliczanie wynagrodzeń)
17.02.2020 16:22 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
17.02.2020 15:51 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
17.02.2020 15:03 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu i Usług
17.02.2020 14:25 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę na dostawę około 3.000 sztuk bloczku (brulionu), dostawę około 7.000 sztuk zakładki do książki oraz dostawę około 10.000 sztuk kalendarza 1 stronicowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jako element popularyzacji badań ankietowych w terenie przez sieć ankieterską Urzędu wśród respondentów biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych, badaniu aktywności ekonomicznej ludności oraz badaniu kondycji gospodarstw domowych w 2020 roku
17.02.2020 14:24 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 9.500 sztuk długopisów oraz dostawę około 5.000 sztuk długopisów z touchpenem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniach BGD, EU-SILC oraz jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BAEL, PKZ, BRG w 2020 r.
17.02.2020 11:02 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
17.02.2020 10:42 Jacek Pruski Publikacja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
17.02.2020 09:33 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i Oddziałów. Termin składania ofert: 13.02.2020, godz.11:30
17.02.2020 09:30 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
17.02.2020 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
17.02.2020 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
17.02.2020 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
17.02.2020 08:35 Krzysztof Toboła Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
17.02.2020 08:35 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry