Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.04.2024 12:02 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w roku 2024 na terenie kraju w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Termin składania ofert: 12.04.2024 r. do godz. 10:00.
12.04.2024 11:45 Bartosz Milanowski Publikacja Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r. do godz. 10:00
12.04.2024 10:04 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w roku 2024 na terenie kraju w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Termin składania ofert: 12.04.2024 r. do godz. 10:00.
11.04.2024 13:08 Rafał Kontowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
11.04.2024 09:18 Krzysztof Toboła Edycja Kierownik Działu w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
11.04.2024 00:22 Krzysztof Toboła Publikacja Kierownik Działu w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
11.04.2024 00:08 Krzysztof Toboła Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
10.04.2024 15:05 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Administrator strony internetowej (poza korpusem służby cywilnej)
10.04.2024 14:16 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00.
10.04.2024 10:37 Rafał Kontowski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
10.04.2024 10:36 Rafał Kontowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
09.04.2024 14:17 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych
09.04.2024 12:41 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji IV Kongres Statystyki Polskiej dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: 9.04.2024 r. do godz. 11:00.
09.04.2024 11:20 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze gmin: Krzeszowice, Alwernia, Jerzmanowice-Przeginia, Sułkowice, Spytkowice i Czernichów.
09.04.2024 11:09 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych
09.04.2024 11:07 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji IV Kongres Statystyki Polskiej dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: 9.04.2024 r. do godz. 11:00.
09.04.2024 11:02 Rafał Kontowski Publikacja Specjalista Do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
09.04.2024 08:40 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: koordynacji i realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
08.04.2024 10:59 Jacek Pruski Publikacja Zakup i dostawa wraz z wniesieniem ergonomicznych krzeseł biurowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
08.04.2024 08:46 Bartosz Milanowski Edycja Specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.04.2024 08:45 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.04.2024 r.
08.04.2024 08:30 Bartosz Milanowski Publikacja Specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.04.2024 08:30 Bartosz Milanowski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.04.2024 r.
05.04.2024 15:12 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część IIIA - blok B. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
05.04.2024 11:32 kozlowskaj Edycja statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
05.04.2024 11:30 kozlowskaj Publikacja statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
05.04.2024 10:42 Renata Olczyk-Skóra Edycja Świadczenie usług ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi
05.04.2024 08:59 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
05.04.2024 08:58 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
04.04.2024 14:23 Bartosz Milanowski Publikacja Opracowanie kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2024 roku. Termin składania ofert: do dnia 12.04.2024 r. do godz. 12:00.
04.04.2024 13:48 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2024 12:56 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2024 10:57 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa do 1000 sztuk patelni oraz 1060 sztuk toreb do siedziby Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
04.04.2024 10:40 Bartosz Milanowski Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki w I połowie 2025 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
04.04.2024 09:42 Magdalena Bzymek Edycja Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2024 09:40 Magdalena Bzymek Publikacja Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2024 08:07 Bartosz Milanowski Edycja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
04.04.2024 08:06 Bartosz Milanowski Edycja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
04.04.2024 08:05 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.04.2024 r.
04.04.2024 08:00 Bartosz Milanowski Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
04.04.2024 08:00 Bartosz Milanowski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.04.2024 r.
04.04.2024 07:00 Magdalena Rosołowska Publikacja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (Ogłoszenie nr 135690)
04.04.2024 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Archiwista w Wydziale Organizacji Urzędu Statystycznego w Łodzi
04.04.2024 07:00 Magdalena Rosołowska Edycja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (Ogłoszenie nr 135690)
03.04.2024 14:06 Bartosz Milanowski Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki w I połowie 2025 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
03.04.2024 14:05 Adam Mańkowski Edycja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
03.04.2024 11:43 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
03.04.2024 00:43 Krzysztof Toboła Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
02.04.2024 14:44 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Termin składania ofert 15.12.2023r. do godz. 12.00
02.04.2024 14:43 Elżbieta Bożek Edycja Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz subskrypcji oprogramowania. Termin składania ofert 01.12.2023 r. godz. 12.00.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    35
Do góry