Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
27.01.2021 17:10 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2021 r. do godziny 12:00.
27.01.2021 15:10 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa Systemu Service Desk. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
27.01.2021 12:58 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
27.01.2021 12:43 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
27.01.2021 11:46 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 9 lutego 2021 r. godzina 10:00.
27.01.2021 10:53 Łukasz Poszepczyński Edycja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
27.01.2021 10:52 Łukasz Poszepczyński Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
27.01.2021 10:26 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.01.2021 r.
27.01.2021 10:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Sekretarz Samodzielne stanowisko pracy – sekretariat w Departamencie Rynku Pracy
27.01.2021 07:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.01.2021 16:14 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2021 r. do godziny 12:00.
25.01.2021 13:48 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
25.01.2021 13:04 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
25.01.2021 12:22 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.
25.01.2021 12:14 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych
25.01.2021 12:12 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw rejestru REGON
25.01.2021 10:48 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
25.01.2021 09:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.01.2021 r.
25.01.2021 08:49 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.01.2021 08:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
25.01.2021 08:15 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.01.2021 08:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.01.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
25.01.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
25.01.2021 07:58 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
25.01.2021 07:35 Daniel Koźmiński Publikacja Ankieter na terenie Warszawy (poza służbą cywilną)
25.01.2021 07:30 Daniel Koźmiński Publikacja Ankieter na terenie Radomia oraz powiatów: przysuskiego, szydłowieckiego oraz radomskiego (poza służbą cywilną)
22.01.2021 16:01 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
22.01.2021 15:54 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2021 r. do godziny 12:00.
22.01.2021 14:40 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw rejestru REGON
22.01.2021 14:18 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020
22.01.2021 13:13 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego Dostępu do Sieci Internet”. Termin składania ofert: do 14 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
22.01.2021 11:27 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa Systemu Service Desk. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
22.01.2021 00:03 Jacek Pruski Publikacja Starszy referent do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
22.01.2021 00:03 Jacek Pruski Edycja Starszy referent do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
21.01.2021 16:10 Agnieszka Jagoda Edycja Rozbudowa Systemu Service Desk. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
21.01.2021 15:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
21.01.2021 14:56 Jacek Pruski Publikacja Ekspert do spraw kodowania przyczyn zgonu
21.01.2021 14:26 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 9 lutego 2021 r. godzina 10:00.
21.01.2021 14:23 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 9 lutego 2021 r. godzina 10:00.
21.01.2021 08:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.01.2021 r.
21.01.2021 08:31 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
20.01.2021 23:30 Aleksandra Kłosińska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla Urzędu Statystycznego w Olsztynie
20.01.2021 23:29 Aleksandra Kłosińska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla Urzędu Statystycznego w Olsztynie
20.01.2021 14:52 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
20.01.2021 11:48 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
20.01.2021 11:36 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
20.01.2021 10:59 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
20.01.2021 10:41 Renata Olczyk-Skóra Edycja Starszy statystyk ds.realizacji badań statystycznych w Oddziale w Brzezinach
20.01.2021 10:41 Renata Olczyk-Skóra Edycja Starszy statystyk ds. rejestru REGON w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry