Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.09.2021 13:39 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
21.09.2021 13:21 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
21.09.2021 11:09 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
21.09.2021 11:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
21.09.2021 11:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
21.09.2021 08:31 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
20.09.2021 15:39 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
20.09.2021 14:52 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
20.09.2021 13:37 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00
20.09.2021 11:27 Ilona Kozos Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00
20.09.2021 10:45 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
20.09.2021 10:42 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i papierniczych realizowane za pomocą platformy zakupowej
20.09.2021 09:50 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
20.09.2021 07:05 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
17.09.2021 16:09 Daniel Koźmiński Publikacja Statystyk do spraw: obsługi rejestru REGON w Wydziale Rejestrów
17.09.2021 14:48 Ilona Kozos Publikacja Wykonanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 14:00.
17.09.2021 14:40 Renata Olczyk-Skóra Edycja Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi
17.09.2021 14:29 Magdalena Matyszok Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
17.09.2021 14:16 Aleksandra Kornaś Edycja Kierownik wydziału ds. zarządzania w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.09.2021 14:15 Aleksandra Kornaś Publikacja Kierownik wydziału ds. zarządzania w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.09.2021 13:43 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
17.09.2021 13:42 Łukasz Poszepczyński Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
17.09.2021 11:44 Olga Czerska Edycja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00
17.09.2021 08:25 Ilona Kozos Edycja Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00
16.09.2021 12:21 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
16.09.2021 11:48 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Oddziale w Wałbrzychu
16.09.2021 10:48 Aneta Łyżwa Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
16.09.2021 07:00 Magdalena Matyszok Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
16.09.2021 07:00 Magdalena Matyszok Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
15.09.2021 15:09 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
15.09.2021 14:58 Magdalena Matyszok Publikacja Specjalista do spraw analiz i opracowań statystycznych oraz tłumaczeń specjalistycznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
15.09.2021 14:05 Magdalena Matyszok Publikacja Sprzątaczka
15.09.2021 13:30 Magdalena Matyszok Edycja Sprzątaczka
15.09.2021 13:20 Magdalena Matyszok Edycja Sprzątaczka
15.09.2021 11:58 Olga Czerska Edycja Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00
15.09.2021 10:09 Ilona Kozos Edycja Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00
15.09.2021 10:03 Ilona Kozos Edycja Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00
15.09.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Ekonomiki Środowiska
15.09.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 15:34 Agnieszka Jagoda Publikacja Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 12:00.
14.09.2021 13:46 Aleksandra Kornaś Edycja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 13:43 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 13:29 Mirosław Dziewit Publikacja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
14.09.2021 13:01 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
14.09.2021 12:24 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
13.09.2021 15:15 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup materiałów promocyjnych. Termin składania ofert: 12 październik 2021 r., do godz. 11:00
13.09.2021 15:13 Agnieszka Jagoda Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
13.09.2021 15:01 Olga Czerska Publikacja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00
13.09.2021 14:24 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
13.09.2021 14:17 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry