Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.07.2022 11:09 Małgorzata Dąbrowska Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
05.07.2022 10:40 Beata Putkowska Publikacja Zakup i dostawa 6 szt. licencji Adobe Creative Cloud wraz ze wsparciem na okres 12-miesięcy. Termin składania ofert: do dnia 12-07-2022 r. do godz. 10:00.
05.07.2022 09:57 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
05.07.2022 09:42 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
04.07.2022 14:47 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
04.07.2022 14:41 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach
04.07.2022 11:07 Małgorzata Kloz Publikacja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: edukacji statystycznej i udostępniania informacji
04.07.2022 11:03 Małgorzata Kloz Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
04.07.2022 09:17 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
02.07.2022 09:00 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie
01.07.2022 14:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
01.07.2022 14:05 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
01.07.2022 13:24 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
30.06.2022 15:18 Bartosz Wielądek Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 r. do godziny 14:00.
30.06.2022 13:27 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach
30.06.2022 13:10 Daniel Koźmiński Publikacja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach
30.06.2022 10:53 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
30.06.2022 10:52 Dariusz Mazurek Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
30.06.2022 06:16 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
29.06.2022 17:36 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
29.06.2022 17:33 Anna Polińska Publikacja Referendarz do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
29.06.2022 17:32 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Lesznie
29.06.2022 14:13 Bartosz Wielądek Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 r. do godziny 14:00.
29.06.2022 11:57 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 11:56 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 11:54 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 10:24 Andrzej Muszewski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
29.06.2022 10:19 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
29.06.2022 09:52 Barbara Zielińska Publikacja Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.06.2022 09:25 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
28.06.2022 13:50 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
28.06.2022 13:04 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
28.06.2022 12:59 Jacek Pruski Publikacja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
28.06.2022 12:15 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
28.06.2022 12:06 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
28.06.2022 11:46 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu i Usług
28.06.2022 10:02 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
28.06.2022 09:11 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.06.2022 r.
28.06.2022 09:08 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
28.06.2022 07:22 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
27.06.2022 15:09 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.06.2022 12:19 Ilona Kozos Publikacja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 r. do godziny 14:00.
27.06.2022 11:51 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
27.06.2022 11:18 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
27.06.2022 11:18 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
26.06.2022 23:26 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
24.06.2022 14:30 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.06.2022 14:29 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.06.2022 12:31 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
24.06.2022 12:05 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry