Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
25.09.2020 14:19 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: „Naprawę oraz ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31”. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę zapytania ofertowego na: „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” – modyfikacja z dnia 25.09.2020 r.
25.09.2020 14:16 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 2 października 2020 r. do godz. 10:00.
25.09.2020 14:02 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
25.09.2020 13:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Dostawa około 600 sztuk pościeli we wzory kwiatowe w różnych kolorach z bawełny satynowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu budżetów BGD w 2020”
25.09.2020 13:33 Dominik Krawczyk Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
25.09.2020 13:29 Dominik Krawczyk Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
25.09.2020 13:27 Dominik Krawczyk Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
25.09.2020 13:23 Dominik Krawczyk Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego
25.09.2020 13:04 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań ankietowych
25.09.2020 10:38 Daniel Koźmiński Publikacja Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19
25.09.2020 10:24 Agnieszka Jagoda Publikacja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 28 października 2020 r. do godz. 10:00.
25.09.2020 10:19 Beata Putkowska Edycja Ogłoszenie o przetargu: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej
25.09.2020 10:17 Beata Putkowska Publikacja Ogłoszenie o przetargu: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej
25.09.2020 10:00 Beata Putkowska Publikacja Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00.
24.09.2020 15:22 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: „Naprawę oraz ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31”. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę zapytania ofertowego na: „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” – modyfikacja z dnia 25.09.2020 r.
24.09.2020 14:53 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PSR2020 i NSP2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r.
24.09.2020 14:14 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
24.09.2020 12:46 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
24.09.2020 07:23 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
23.09.2020 15:08 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00
23.09.2020 14:34 Dominik Krawczyk Edycja Adaptacja pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie
23.09.2020 14:31 Dominik Krawczyk Publikacja Adaptacja pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie
23.09.2020 14:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na wydruk grafiki informacyjnej (konkursu–krzyżówki, plakatu) dotyczącej popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w 1 tytule prasy regionalnej (dziennik) oraz w 9 tytułach prasy lokalnej (tygodniki)
23.09.2020 13:08 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00
23.09.2020 12:01 Beata Putkowska Edycja Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników.
23.09.2020 11:14 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: realizacji, metodologii oraz obsługi informatycznej badań statystycznych w Ośrodku Inżynierii Danych
23.09.2020 11:13 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
23.09.2020 10:34 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji, metodologii oraz obsługi informatycznej badań statystycznych w Ośrodku Inżynierii Danych
23.09.2020 09:34 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00
23.09.2020 09:16 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.09.2020 09:07 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.09.2020 00:02 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Rybniku
22.09.2020 14:45 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00
22.09.2020 14:21 Grzegorz Stępień Edycja Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r.
22.09.2020 14:10 Żaklina Chudzińska Publikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-10-01, godz. 9.00
22.09.2020 13:16 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie
22.09.2020 13:09 Beata Putkowska Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności
22.09.2020 13:05 Beata Putkowska Publikacja Usługa w zakresie wydawania i obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności, ważnych przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 03.12.2020 r. Do 5 kart o limicie 20 000,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 r. do godziny 10:00.
22.09.2020 12:50 Beata Putkowska Edycja Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników.
22.09.2020 12:48 Beata Putkowska Edycja Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników.
22.09.2020 12:34 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
21.09.2020 16:14 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 2 października 2020 r. do godz. 10:00.
21.09.2020 14:59 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
21.09.2020 14:37 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
21.09.2020 14:26 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
21.09.2020 14:20 Grzegorz Stępień Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań ankietowych
21.09.2020 13:17 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.09.2020
21.09.2020 13:00 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PSR2020 i NSP2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r.
21.09.2020 13:00 Dominik Koralewski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PSR2020 i NSP2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r.
21.09.2020 12:21 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021. Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r. do godz. 10:00.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry