Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
12.07.2024 14:03 Sylwia Matyś Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
12.07.2024 13:45 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
12.07.2024 13:40 Magdalena Bzymek Edycja Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS"
12.07.2024 11:48 Agnieszka Jagoda Edycja Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00.
12.07.2024 09:07 czuraa Edycja Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na oświetlenie typu LED w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przy ulicy Spokojnej 1
11.07.2024 11:25 Łukasz Poszepczyński Publikacja Organizacja zagranicznej wycieczki autokarowej do Włoch dla pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie
11.07.2024 10:15 Agnieszka Jagoda Edycja Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00.
11.07.2024 07:05 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
11.07.2024 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
10.07.2024 14:19 Rafał Kontowski Edycja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 13:49 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 3 razy w tygodniu w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
10.07.2024 13:46 Rafał Kontowski Edycja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 13:45 Rafał Kontowski Publikacja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym
10.07.2024 08:42 Aneta Łyżwa Edycja Remont dachu na budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach wraz z dostosowaniem do istniejących przepisów p.poż. Termin składania ofert: 2024-06-25, godz. 10:00
09.07.2024 16:02 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
09.07.2024 14:36 Dominik Krawczyk Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
09.07.2024 13:19 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
09.07.2024 11:08 czuraa Edycja Remont sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1
09.07.2024 10:53 czuraa Publikacja Remont sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1
09.07.2024 09:17 Magdalena Bzymek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu usługi "Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz jego Oddziałów"
08.07.2024 15:41 kozlowskaj Edycja Starszy inspektor ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
08.07.2024 15:40 kozlowskaj Edycja Starszy inspektor ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
08.07.2024 15:38 kozlowskaj Publikacja Starszy inspektor ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
08.07.2024 14:06 czuraa Edycja Świadczenie usługi organizacji wycieczek na potrzeby 44 Ogólnopolskiego Rajdu Statystyków „Święto Wina, czyli niesamowite lubuskie z krótką wizytą u sąsiadów na pograniczu”.
08.07.2024 13:03 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
08.07.2024 13:01 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
08.07.2024 12:22 czuraa Edycja Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na oświetlenie typu LED w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przy ulicy Spokojnej 1
08.07.2024 11:26 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie izolacji w piwnicy budynku B. Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2024 r. do godziny 14:00. W dniu 8 lipca 2024 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, Wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
08.07.2024 09:30 czuraa Edycja Remont sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1
06.07.2024 00:00 Rafał Kontowski Publikacja Specjalista Do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
05.07.2024 14:08 czuraa Edycja Remont sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1
05.07.2024 13:15 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
05.07.2024 13:02 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
05.07.2024 13:02 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
05.07.2024 11:07 Piotr Klimaszewski Edycja „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykazania przyczyny uszkodzenia i braku właściwego działania instalacji solarnej współpracującej z węzłem ciepłowniczym na terenie GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.” Termin składania ofert: do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.
05.07.2024 10:52 Piotr Klimaszewski Publikacja „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykazania przyczyny uszkodzenia i braku właściwego działania instalacji solarnej współpracującej z węzłem ciepłowniczym na terenie GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.” Termin składania ofert: do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.
05.07.2024 10:46 Piotr Klimaszewski Edycja Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich w GUS, w formie stacjonarnej, dla łącznie 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) osób z kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla jednostek służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, wraz z przekazaniem konspektów z prowadzonych szkoleń i konsultacji dla trenera wewnętrznego GUS
05.07.2024 10:27 Piotr Klimaszewski Publikacja Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich w GUS, w formie stacjonarnej, dla łącznie 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) osób z kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla jednostek służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, wraz z przekazaniem konspektów z prowadzonych szkoleń i konsultacji dla trenera wewnętrznego GUS
05.07.2024 10:06 czuraa Edycja Świadczenie usługi organizacji wycieczek na potrzeby 44 Ogólnopolskiego Rajdu Statystyków „Święto Wina, czyli niesamowite lubuskie z krótką wizytą u sąsiadów na pograniczu”.
05.07.2024 10:05 Piotr Klimaszewski Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024
05.07.2024 10:04 czuraa Edycja Remont sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1
05.07.2024 08:29 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
04.07.2024 14:51 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 3 razy w tygodniu w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
04.07.2024 14:39 Magdalena Rosołowska Edycja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (Ogłoszenie nr 135690)
04.07.2024 14:38 Magdalena Rosołowska Edycja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (Ogłoszenie nr 135690)
04.07.2024 14:38 Magdalena Rosołowska Publikacja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych (Ogłoszenie nr 135690)
04.07.2024 14:28 Magdalena Rosołowska Edycja Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące organizacji jednodniowej zagranicznej wycieczki autokarowej dla pracowników
04.07.2024 12:27 Elżbieta Bożek Publikacja Remont szachtu zewnętrznego budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz remont rur spustowych
03.07.2024 13:43 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
03.07.2024 13:35 Anna Karczewska Edycja Samodzielny Referent w Wydziale Organizacji i Rozwoju do spraw: organizacji
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry