Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.05.2020 14:12 Bartosz Wielądek Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00.
25.05.2020 14:33 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 25 opakowań kopert płacowych do siedziby GUS. Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2020 r, do godziny 10:00
25.05.2020 14:00 Grzegorz Stępień Publikacja Przetarg nieograniczony na dostawę 5 700 sztuk ręczników kąpielowych i 5 700 sztuk dużych toreb z surówki bawełnianej, 1 950 sztuk małych toreb z surówki bawełnianej i 1 950 opakowań herbaty oraz 3 500 długopisów metalowych z końcówką do obsługi ekranów dotykowych (touch) na upominki dla respondentów badań statystycznych
25.05.2020 10:51 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
25.05.2020 10:21 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
25.05.2020 08:39 Bartosz Wielądek Edycja Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 22 kwietnia 2020 r.
22.05.2020 14:59 Dariusz Mazurek Edycja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
22.05.2020 14:58 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
22.05.2020 12:10 Bartosz Wielądek Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
22.05.2020 12:05 Bartosz Wielądek Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
22.05.2020 09:30 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
21.05.2020 18:11 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
21.05.2020 16:22 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.
21.05.2020 15:37 Agnieszka Jagoda Edycja Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 2-06-2020 r.; godz. 11:00.
21.05.2020 14:54 Bartosz Wielądek Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
21.05.2020 13:01 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 25 opakowań kopert płacowych do siedziby GUS. Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2020 r, do godziny 10:00
21.05.2020 11:55 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
21.05.2020 11:24 Dariusz Mazurek Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.05.2020 09:13 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
20.05.2020 11:37 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
19.05.2020 17:55 Marcin Żołynia Edycja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.
19.05.2020 17:53 Marcin Żołynia Publikacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.
19.05.2020 17:31 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
19.05.2020 17:08 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
19.05.2020 15:29 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
19.05.2020 14:20 Marcin Żołynia Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
19.05.2020 14:18 Marcin Żołynia Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
19.05.2020 14:15 Marcin Żołynia Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
19.05.2020 13:59 Marcin Żołynia Publikacja Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.05.2020 11:42 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
19.05.2020 11:17 Bartosz Wielądek Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
19.05.2020 10:30 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
19.05.2020 09:42 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
18.05.2020 16:12 Marcin Żołynia Publikacja Konsultant w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
18.05.2020 15:43 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
18.05.2020 14:52 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 3.000 sztuk breloków do kluczy „kciuk” z touchpenem i z jedną lamką LED oraz dostawę około 1.500 sztuk breloków odblaskowych okrągłych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BGD i EU-SILC w 2020 r.
18.05.2020 14:33 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 3.000 sztuk breloków do kluczy „kciuk” z touchpenem i z jedną lamką LED oraz dostawę około 1.500 sztuk breloków odblaskowych okrągłych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BGD i EU-SILC w 2020 r.
18.05.2020 14:13 Magdalena Rosołowska Publikacja pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
18.05.2020 13:06 Agnieszka Jagoda Edycja Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00.
18.05.2020 12:27 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
18.05.2020 11:45 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
15.05.2020 14:20 Bartosz Wielądek Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
15.05.2020 14:09 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
15.05.2020 14:08 Marcin Żołynia Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
15.05.2020 14:06 Marcin Żołynia Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
15.05.2020 14:00 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
15.05.2020 13:27 Marcin Żołynia Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
15.05.2020 13:14 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kawy i herbaty dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
15.05.2020 13:13 Bartosz Wielądek Edycja Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00
15.05.2020 13:04 Marcin Żołynia Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
1  2  3  4  5    
Do góry