Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.01.2021 00:01 Adam Mańkowski Edycja statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale w Toruniu
09.01.2021 00:01 Adam Mańkowski Edycja statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale w Toruniu
09.01.2021 00:01 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale we Włocławku
08.01.2021 22:34 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale we Włocławku
08.01.2021 22:19 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale we Włocławku
08.01.2021 22:17 Adam Mańkowski Publikacja Statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale we Włocławku
08.01.2021 15:18 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.
08.01.2021 15:14 Izabela Wencel Publikacja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
08.01.2021 13:30 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, oraz części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65
08.01.2021 13:28 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
08.01.2021 13:05 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.01.2021 r.
08.01.2021 08:14 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.01.2021 08:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
08.01.2021 08:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.01.2021 08:03 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.01.2021 08:01 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.01.2021 15:28 Grzegorz Stępień Edycja Samodzielny referent ds. gospodarczych w Wydziale Administracyjnym
07.01.2021 15:27 Grzegorz Stępień Publikacja Samodzielny referent ds. gospodarczych w Wydziale Administracyjnym
07.01.2021 14:57 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
07.01.2021 13:04 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.01.2021 13:03 Wojciech Szpakowski Edycja Administrator systemu do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Legnicy
07.01.2021 13:02 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze
07.01.2021 13:02 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.01.2021 13:00 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: udostępniania i upowszechniania badań statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze
07.01.2021 12:59 Wojciech Szpakowski Edycja Starszy inspektor do spraw: obsługi administracyjnej w Oddziale w Legnicy
07.01.2021 12:58 Wojciech Szpakowski Edycja Główny specjalista do spraw: ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
07.01.2021 12:58 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Oddziale w Wałbrzychu
07.01.2021 12:57 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych we Wrocławiu
07.01.2021 12:57 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych we Wrocławiu
07.01.2021 12:57 Wojciech Szpakowski Edycja Ekspert w Ośrodku Banku Danych Lokalnych
07.01.2021 12:56 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych we Wrocławiu
07.01.2021 12:56 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze
07.01.2021 12:55 Wojciech Szpakowski Edycja Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
07.01.2021 12:55 Wojciech Szpakowski Edycja Operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Kadr i Szkolenia
07.01.2021 12:53 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
07.01.2021 12:53 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz Statystyk Do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Legnicy
07.01.2021 12:52 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.01.2021 12:50 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista Do spraw: obronnych i obrony cywilnej - samodzielne stanowisko ds. obsługi administracyjnej
07.01.2021 11:44 Andrzej Muszewski Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
07.01.2021 08:19 Anna Polińska Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
07.01.2021 07:00 Anna Polińska Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 17:13 Aleksandra Kornaś Edycja Referendarz statystyk ds. poligraficznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych – Dział Poligrafii
05.01.2021 17:12 Aleksandra Kornaś Publikacja Młodszy Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 17:12 Aleksandra Kornaś Edycja Młodszy Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 17:10 Aleksandra Kornaś Edycja Referendarz statystyk ds. poligraficznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych – Dział Poligrafii
05.01.2021 17:09 Aleksandra Kornaś Publikacja Referendarz statystyk ds. poligraficznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych – Dział Poligrafii
05.01.2021 16:51 Aleksandra Kornaś Edycja Młodszy Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 16:47 Aleksandra Kornaś Edycja Młodszy Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 14:56 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, oraz części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65
05.01.2021 13:30 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry