Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.05.2022 15:53 Bartosz Wielądek Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 15:12 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.05.2022 r.
19.05.2022 13:37 Beata Putkowska Edycja Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).Termin składania ofert: do dnia 25.05.2022 do godz. 14:00.
19.05.2022 12:36 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 12:24 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 12:18 diduchw Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.05.2022 12:18 Beata Putkowska Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.05.2022 11:45 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Sprzątaczka (poza korpusem służby cywilnej)
19.05.2022 10:10 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
19.05.2022 08:45 Beata Putkowska Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 15:45 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
18.05.2022 14:48 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
18.05.2022 14:09 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych
18.05.2022 13:32 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
18.05.2022 12:56 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
18.05.2022 12:43 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:14 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:13 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
18.05.2022 09:11 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.05.2022 08:58 diduchw Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 08:58 diduchw Edycja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 08:20 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
18.05.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.05.2022 r.
18.05.2022 08:05 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno–Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.05.2022 08:00 Beata Putkowska Edycja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.05.2022 07:53 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
17.05.2022 12:07 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
17.05.2022 10:55 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych
17.05.2022 10:35 Bartosz Wielądek Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.05.2022 10:06 Bartosz Wielądek Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.05.2022 09:33 Agnieszka Jagoda Publikacja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.05.2022 09:18 Bartosz Wielądek Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.05.2022 15:53 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
16.05.2022 14:02 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
16.05.2022 13:23 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
14.05.2022 00:00 Izabela Rutkowska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
13.05.2022 15:38 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
13.05.2022 14:58 Dariusz Mazurek Publikacja Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).Termin składania ofert: do dnia 25.05.2022 do godz. 14:00.
13.05.2022 14:13 Beata Putkowska Edycja Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 19.05.2022 do godz. 14:00.
13.05.2022 11:01 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.05.2022 14:20 Maria Konieczkowska Edycja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
12.05.2022 14:19 Maria Konieczkowska Edycja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
12.05.2022 14:18 Maria Konieczkowska Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
12.05.2022 13:21 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.03.2022 r.
12.05.2022 13:20 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.03.2022 r.
12.05.2022 12:35 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
12.05.2022 10:43 Andrzej Muszewski Publikacja Specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: analiz i badań regionalnych
12.05.2022 10:32 Marcin Żołynia Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry