Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
20.10.2022 10:02 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00.
20.10.2022 07:41 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00
19.10.2022 15:21 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu”
19.10.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r.
19.10.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.10.2022 14:56 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
18.10.2022 13:23 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
18.10.2022 13:19 Agnieszka Jagoda Edycja Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
18.10.2022 12:01 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
18.10.2022 09:40 kozlowskaj Edycja Inspektor do spraw realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
18.10.2022 09:33 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
17.10.2022 15:37 Bartosz Wielądek Edycja Obsługa płatnej promocji wyników NSP 2021 w mediach społecznościowych z wykorzystaniem mechanizmów reklamowych tych mediów. Termin składania ofert: 30.09.2022 r., do godz. 10:00.
17.10.2022 14:57 Agnieszka Maciejska Publikacja Usługa w zakresie konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, dostawa i konfiguracja 200 szt. (słownie dwieście sztuk) breloków zbliżeniowych do kluczy. Termin składania ofert: do dnia 21.10.2022 r. do godz. 14:00
17.10.2022 14:30 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
17.10.2022 14:28 Wojciech Szpakowski Publikacja Administrator Systemu Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
17.10.2022 14:23 Agnieszka Jagoda Edycja Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
17.10.2022 14:23 Wojciech Szpakowski Publikacja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu”
17.10.2022 12:11 Agnieszka Maciejska Publikacja Zakup dwóch 12-miesięcznych licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi dla redakcji czasopism naukowych GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”. Termin składania ofert: do dnia 24 października 2022 r. do godz. 13:00
17.10.2022 11:51 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
17.10.2022 11:34 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2022 r.
17.10.2022 11:25 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
17.10.2022 11:15 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej)
17.10.2022 09:49 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
17.10.2022 09:33 Agnieszka Siwicka Edycja Starszy statystyk informatyk do prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
17.10.2022 09:32 Agnieszka Siwicka Edycja Starszy Referent do spraw obsługi sekretariatu
15.10.2022 06:37 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Chełmie (nr oferty nr 108356)
15.10.2022 06:32 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty nr 108209)
14.10.2022 13:16 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2022 r.
14.10.2022 13:06 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
14.10.2022 12:54 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
14.10.2022 12:23 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
14.10.2022 11:52 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
14.10.2022 07:00 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
14.10.2022 06:59 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
13.10.2022 14:03 Agnieszka Jagoda Publikacja Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
13.10.2022 10:51 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
13.10.2022 10:16 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2022 r.
13.10.2022 10:12 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 106292)
13.10.2022 10:12 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 106292)
13.10.2022 10:11 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 106292)
13.10.2022 09:57 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
13.10.2022 07:34 Wojciech Szpakowski Publikacja Administrator Systemu Do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Jeleniej Górze
13.10.2022 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki w Urzędzie statystycznym w Łodzi
13.10.2022 07:00 Anna Polińska Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
13.10.2022 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym w Urzędzie Statystycznym w Łodzi
12.10.2022 14:53 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.10.2022 13:59 Jacek Pruski Edycja Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu split dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
12.10.2022 13:16 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.10.2022 12:55 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00.
12.10.2022 09:47 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry