Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.03.2024 07:31 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Inżynierii Danych w Departamencie Innowacji
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Samodzielny referent w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Rolnictwa i Środowiska
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:29 Iwona Pacholec Usunięcie Robotnik gospodarczy (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno - Technicznym w Departamencie Administracyjno - Budżetowym
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Rolnictwa i Środowiska
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Naczelnik wydziału w Wydziale Projektowania w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:27 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Naczelnik wydziału w Wydziale Projektowania w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Kompetencji Innowacyjnych w Departamencie Innowacji
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Inżynierii Danych w Departamencie Innowacji
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:23 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.03.2024 07:18 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw statystyki rodzin w Departamencie Badań Społecznych i Rynku Pracy
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:15 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    34
Do góry