Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
31.05.2022 08:45 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Statystyk w Wydziale Realizacji Badań
31.05.2022 08:44 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Statystyk informatyk w Wydziale Realizacji Badań
31.05.2022 08:43 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Statystyk informatyk w Wydziale Realizacji Badań
31.05.2022 08:32 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
31.05.2022 08:31 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Statystyk w Wydziale Realizacji Badań
31.05.2022 06:00 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
30.05.2022 10:11 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
30.05.2022 08:21 Elżbieta Bożek Publikacja Starszy Statystyk do spraw analizy, metodologii i Autor Badania w Ośrodku Statystyki Energii i Rynku Materiałowego
30.05.2022 08:20 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.05.2022 r.
30.05.2022 08:11 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
30.05.2022 07:52 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na remont fragmentu instalacji elektrycznej polegający na wymianie SZR oraz tablic piętrowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
27.05.2022 11:00 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
27.05.2022 10:45 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na remont fragmentu instalacji elektrycznej polegający na wymianie SZR oraz tablic piętrowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
27.05.2022 10:10 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
26.05.2022 09:02 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
26.05.2022 07:11 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego
26.05.2022 06:57 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego
25.05.2022 13:08 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
25.05.2022 10:10 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
25.05.2022 09:46 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
25.05.2022 08:10 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
25.05.2022 07:36 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.05.2022 r.
25.05.2022 07:36 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
24.05.2022 15:44 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.05.2022 14:12 Aleksandra Kłosińska Edycja Sekretarka w Wydziale Organizacji i Rejestrów
24.05.2022 10:15 diduchw Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
24.05.2022 09:15 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.05.2022 r.
24.05.2022 09:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.05.2022 r.
24.05.2022 09:13 Beata Putkowska Edycja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
24.05.2022 07:16 Daniel Koźmiński Publikacja Ankieter na terenie Ciechanowa oraz powiatów: pułtuskiego, legionowskiego, wyszkowskiego i płońskiego
23.05.2022 15:43 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 10:00.
23.05.2022 14:20 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na remont fragmentu instalacji elektrycznej polegający na wymianie SZR oraz tablic piętrowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.05.2022 14:16 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na remont fragmentu instalacji elektrycznej polegający na wymianie SZR oraz tablic piętrowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.05.2022 13:49 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
23.05.2022 13:29 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
23.05.2022 13:29 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Sieradzu
23.05.2022 11:36 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
23.05.2022 11:00 diduchw Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
23.05.2022 11:00 Beata Putkowska Edycja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
23.05.2022 10:10 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
23.05.2022 10:09 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
23.05.2022 10:08 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00.
21.05.2022 07:10 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
21.05.2022 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
20.05.2022 14:43 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
20.05.2022 13:59 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompletów: patelni i toreb, na upominki dla respondentów badań statystycznych
20.05.2022 11:05 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.05.2022 10:57 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
20.05.2022 10:43 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
20.05.2022 09:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: rejestru TERYT w Wydziale Organizacji i Rejestrów
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry