Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.10.2022 00:26 Wojciech Szpakowski Publikacja Administrator Systemu Do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Jeleniej Górze
25.10.2022 15:17 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
25.10.2022 15:05 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
25.10.2022 14:33 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: planowania i analiz w Wydziale Organizacji
25.10.2022 13:40 Agnieszka Maciejska Publikacja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
25.10.2022 13:20 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 106292)
25.10.2022 13:19 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 106292)
25.10.2022 13:18 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty nr 108209)
25.10.2022 13:17 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Chełmie (nr oferty nr 108356)
25.10.2022 13:16 Magdalena Rosołowska Edycja Młodszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki (nr oferty 108355)
25.10.2022 12:55 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
25.10.2022 08:05 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.10.2022 r.
25.10.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
25.10.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.10.2022 14:17 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.10.2022 13:26 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.10.2022 12:46 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
24.10.2022 11:33 Agnieszka Siwicka Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2022 11:33 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2022 11:33 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2022 11:33 Dorota Kabzińska-Galas Usunięcie Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2022 09:46 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.10.2022 08:12 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.10.2022 r.
24.10.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
24.10.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Edycja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
23.10.2022 15:31 Aneta Łyżwa Edycja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
23.10.2022 15:28 Aneta Łyżwa Edycja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
23.10.2022 15:24 Aneta Łyżwa Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
21.10.2022 08:09 Agnieszka Siwicka Publikacja Specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
21.10.2022 08:07 Magdalena Rosołowska Edycja Młodszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki (nr oferty 108355)
21.10.2022 08:06 Magdalena Rosołowska Edycja Młodszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki (nr oferty 108355)
21.10.2022 06:38 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
21.10.2022 06:29 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej
21.10.2022 06:18 Magdalena Rosołowska Publikacja Młodszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki (nr oferty 108355)
20.10.2022 15:34 Weronika Danowska Edycja Opracowanie rozdziału Migracje zagraniczne do corocznego Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2021 – 2022. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 r. do godz. 12:00
20.10.2022 15:31 Weronika Danowska Edycja Opracowanie rozdziału Migracje zagraniczne do corocznego Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2021 – 2022. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 r. do godz. 12:00
20.10.2022 15:27 Weronika Danowska Publikacja Opracowanie rozdziału Migracje zagraniczne do corocznego Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2021 – 2022. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 r. do godz. 12:00
20.10.2022 13:24 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00
20.10.2022 10:52 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00.
20.10.2022 10:02 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00.
20.10.2022 07:41 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00
19.10.2022 15:21 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu”
19.10.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r.
19.10.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.10.2022 14:56 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
18.10.2022 13:23 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.
18.10.2022 13:19 Agnieszka Jagoda Edycja Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
18.10.2022 12:01 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
18.10.2022 09:40 kozlowskaj Edycja Inspektor do spraw realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
18.10.2022 09:33 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry