Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
04.11.2021 09:00 Anna Polińska Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Kaliszu
04.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.11.2021 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
04.11.2021 07:00 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
04.11.2021 07:00 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
03.11.2021 11:37 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup centrali pożarowej dla budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z siedzibą w Wałbrzychu - Modyfikacja z dnia 25. 10. 2021 r.
03.11.2021 10:59 Adam Mańkowski Edycja Samodzielny referent do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
03.11.2021 10:49 Adam Mańkowski Edycja Samodzielny referent do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
03.11.2021 10:49 Adam Mańkowski Publikacja Samodzielny referent do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
03.11.2021 10:44 Adam Mańkowski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.11.2021 10:42 Adam Mańkowski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.11.2021 10:40 Adam Mańkowski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.11.2021 10:40 Adam Mańkowski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.11.2021 10:34 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu ATP (ang. Advanced Threat Protection) do wykrywania i analizy zaawansowanych zagrożeń. Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 10:00.
03.11.2021 10:30 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 10:30 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 10:19 Adam Mańkowski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 10:15 Adam Mańkowski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 10:15 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 10:00 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.11.2021 09:53 Agnieszka Jagoda Publikacja Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa informacji. Termin składania ofert: do dnia 6-12-2021 r. do godz. 10:00.
03.11.2021 09:27 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu
03.11.2021 09:27 Adam Mańkowski Publikacja Samodzielny referent do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
03.11.2021 09:06 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym
03.11.2021 09:00 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym
03.11.2021 08:59 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym
03.11.2021 08:44 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.11.2021 r.
03.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.11.2021 19:13 Agnieszka Jagoda Publikacja Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II. Termin składania ofert: do dnia 23-11-2021 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
02.11.2021 16:17 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.11.2021 r.
02.11.2021 13:50 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego
02.11.2021 12:05 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
02.11.2021 10:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (2 stanowiska po 1/2 etatu)
02.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
29.10.2021 14:26 Jacek Pruski Publikacja Starszy inspektor do spraw: Analiz i opracowań statystycznych oraz metodologii i realizacji badań statystycznych
29.10.2021 14:25 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: 10 listopada 2021 r. do godz. 10:00
29.10.2021 14:16 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: 10 listopada 2021 r. do godz. 10:00
29.10.2021 14:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
29.10.2021 14:09 Olga Czerska Publikacja Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: 10 listopada 2021 r. do godz. 10:00
29.10.2021 14:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Notatka z posiedzenia plenarnego Rady Statystyki z dnia 18 października 2021 r.
29.10.2021 13:57 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.10.2021 13:20 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: realizacji, metodologii oraz obsługi informatycznej badań statystycznych w Ośrodku Inżynierii Danych
29.10.2021 13:19 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji, metodologii oraz obsługi informatycznej badań statystycznych w Ośrodku Inżynierii Danych
29.10.2021 12:15 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie: 11.2021 – 10.2023
29.10.2021 08:56 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Starszy Statystyk Informatyk
29.10.2021 08:53 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Zastępca Głównego Księgowego do spraw obsługi finansowo-księgowej Urzędu
29.10.2021 08:49 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
29.10.2021 08:46 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Starszy statystyk do spraw prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
29.10.2021 08:44 Dorota Kabzińska-Galas Edycja Starszy statystyk do spraw prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
29.10.2021 08:43 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Starszy statystyk do spraw prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry