Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.10.2021 13:34 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
05.10.2021 12:01 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
05.10.2021 11:03 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
04.10.2021 13:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
04.10.2021 12:32 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.10.2021 r.
04.10.2021 12:32 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.10.2021 r.
04.10.2021 09:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.10.2021 09:33 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
04.10.2021 08:08 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
04.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
01.10.2021 18:56 Ilona Kozos Edycja Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00
01.10.2021 18:36 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00
01.10.2021 18:29 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00
01.10.2021 18:27 Ilona Kozos Publikacja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00
01.10.2021 11:04 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
01.10.2021 10:20 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Sekretarka na Samodzielnym stanowisku pracy-sekretariat w Departamencie Rynku Pracy (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
01.10.2021 09:54 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 01.10.2021 r.
01.10.2021 08:55 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
01.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.10.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
30.09.2021 10:00 Monika Papierz Publikacja Sprzątaczka
30.09.2021 10:00 Monika Papierz Edycja Sprzątaczka
30.09.2021 10:00 Monika Papierz Edycja Sprzątaczka
30.09.2021 10:00 Renata Ptak Edycja Sprzątaczka
30.09.2021 00:06 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
29.09.2021 13:37 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00
29.09.2021 13:00 Bartosz Wielądek Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
28.09.2021 14:27 Daniel Koźmiński Publikacja Remont części elewacji budynku O/Siedlce
28.09.2021 13:25 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
28.09.2021 08:16 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
27.09.2021 14:27 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
27.09.2021 12:40 Olga Czerska Edycja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00
27.09.2021 10:05 Olga Czerska Edycja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00
24.09.2021 13:46 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
24.09.2021 13:03 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
24.09.2021 12:48 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
24.09.2021 10:12 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
24.09.2021 10:03 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
24.09.2021 06:30 Magdalena Rosołowska Publikacja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
23.09.2021 14:25 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu, przy ul. Adama Mickiewicza 14
23.09.2021 14:25 Magdalena Rosołowska Edycja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
23.09.2021 14:25 Magdalena Rosołowska Publikacja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
23.09.2021 12:52 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry