Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
25.07.2022 11:58 Rafał Kontowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
25.07.2022 00:01 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: przygotowania publikacji do druku i grafiki komputerowej w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych w Zespole Analiz i Opracowań Zbiorczych
25.07.2022 00:01 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: przygotowania publikacji elektronicznych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych w Zespole Analiz i Opracowań Zbiorczych
22.07.2022 15:05 Wojciech Inglot Edycja Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego) Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 12.00
22.07.2022 14:24 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
22.07.2022 14:20 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
22.07.2022 12:38 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
22.07.2022 11:31 Wojciech Inglot Edycja Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego) Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 12.00
22.07.2022 10:44 Beata Putkowska Edycja Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.Termin składania ofert: 25 lipca 2022 r., godzina 14:00.
22.07.2022 08:09 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
22.07.2022 07:37 Piotr Klimaszewski Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
21.07.2022 15:10 Weronika Danowska Edycja Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
21.07.2022 12:59 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
21.07.2022 11:20 Wojciech Inglot Edycja Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego) Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 12.00
20.07.2022 13:19 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
20.07.2022 13:14 Beata Putkowska Edycja Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
20.07.2022 13:06 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
20.07.2022 13:03 Beata Putkowska Edycja Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
20.07.2022 12:17 Beata Putkowska Edycja Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
19.07.2022 15:07 Beata Putkowska Edycja Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.Termin składania ofert: 25 lipca 2022 r., godzina 14:00.
19.07.2022 14:22 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację spotkania pracowników i emerytów Urzędu w celu integracji oraz omówienia skuteczności zastosowanych rozwiązań z zakresu promocji wyników NSP 2021”
19.07.2022 13:57 Agnieszka Jagoda Publikacja Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2022 r. do godziny 12:00.
19.07.2022 13:23 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
19.07.2022 11:55 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw rejestrów w Wydziale Rejestrów
19.07.2022 11:36 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: przygotowania publikacji do druku i grafiki komputerowej Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Zespół Analiz i Opracowań Zbiorczych
19.07.2022 11:22 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw rejestrów w Wydziale Rejestrów
19.07.2022 11:03 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 19.07.2022 r. do godz. 10:00.
19.07.2022 10:56 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację spotkania pracowników i emerytów Urzędu w celu integracji oraz omówienia skuteczności zastosowanych rozwiązań z zakresu promocji wyników NSP 2021”
19.07.2022 10:34 Beata Putkowska Edycja Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
19.07.2022 10:11 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego
19.07.2022 10:08 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego
19.07.2022 10:07 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 19.07.2022 r. do godz. 10:00.
19.07.2022 10:05 Piotr Klimaszewski Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.07.2022 10:04 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
19.07.2022 09:20 Piotr Klimaszewski Edycja Starszy Specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.07.2022 09:16 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.07.2022 08:36 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
18.07.2022 14:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
18.07.2022 14:24 Adam Mańkowski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
18.07.2022 14:15 Małgorzata Dąbrowska Edycja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Łodzi
18.07.2022 14:13 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Łodzi
18.07.2022 14:09 Adam Mańkowski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
18.07.2022 14:07 Adam Mańkowski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
18.07.2022 13:44 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
18.07.2022 13:41 Edyta Kalwajtys Publikacja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
18.07.2022 13:11 Beata Putkowska Publikacja Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.Termin składania ofert: 25 lipca 2022 r., godzina 14:00.
15.07.2022 14:31 kozlowskaj Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
15.07.2022 10:25 Agnieszka Jagoda Publikacja Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
15.07.2022 09:50 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
15.07.2022 09:44 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 06.07.2022 r.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry