Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
04.09.2020 14:05 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.680 opakowań herbaty ekspresowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu warunków życia ludności EU-SILC w 2020 r. i badania modułowego DS.-50
04.09.2020 12:54 Bartosz Wielądek Edycja Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.
04.09.2020 08:34 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
03.09.2020 18:54 Agnieszka Jagoda Edycja Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert 30-07-2020 r.; godzina 10:00.
03.09.2020 13:01 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 6 października 2020 r. do godz. 10:00.
03.09.2020 08:52 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań
02.09.2020 20:34 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 19:22 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 19:18 Aneta Łyżwa Publikacja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 14:53 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.09.2020 13:21 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
02.09.2020 13:00 Żaklina Chudzińska Publikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
02.09.2020 12:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Ośrodku Banku Danych Lokalnych
02.09.2020 11:43 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw wynagrodzeń
02.09.2020 11:42 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1
02.09.2020 10:08 Beata Putkowska Publikacja Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.09.2020 08:00 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
01.09.2020 16:21 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej. Termin składania ofert 31-07-2020 r.; godzina 12:00.
01.09.2020 14:33 Agnieszka Fudala Publikacja Starszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
01.09.2020 12:30 Agnieszka Jagoda Publikacja Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00.
01.09.2020 08:00 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
28.08.2020 15:04 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi. Termin składania ofert: 19.08.2020 r., godz. 10:00.
28.08.2020 07:38 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru w okresie od 09.2020 do 08.2022 roku.
27.08.2020 14:30 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
27.08.2020 13:40 Katarzyna Wilk Edycja Budowa instalacji odgromowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do 6 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.
27.08.2020 12:48 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
27.08.2020 12:46 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
27.08.2020 10:55 Piotr Piekarczyk Edycja Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Województwa Opolskiego
27.08.2020 10:36 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe - Działania promujące PSR 2020 na terenie województwa pomorskiego
27.08.2020 07:32 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
26.08.2020 16:12 Ilona Kozos Edycja Zapytanie ofertowe: Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę zapytania ofertowego na: Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: do dnia 28.08.2020 r. do godz. 14:00.
26.08.2020 16:11 Ilona Kozos Edycja Zapytanie ofertowe: Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę zapytania ofertowego na: Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: do dnia 28.08.2020 r. do godz. 14:00.
26.08.2020 14:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.680 opakowań herbaty ekspresowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu warunków życia ludności EU-SILC w 2020 r. i badania modułowego DS.-50
26.08.2020 14:33 Jacek Pruski Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
26.08.2020 14:29 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach radiowych na potrzeby emisji około 1.200 spotów reklamowych dotyczących popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020
26.08.2020 14:25 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przy wykorzystywaniu mediów prasowych i internetowych
26.08.2020 14:25 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 27-07-2020, godz. 9:00
26.08.2020 13:34 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-07-23, godzina: 10:00
26.08.2020 09:58 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
26.08.2020 09:11 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz statystyk w Wydziale Rejestrów
26.08.2020 09:10 Dominik Krawczyk Publikacja Referendarz statystyk w Wydziale Rejestrów
26.08.2020 08:45 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
26.08.2020 08:25 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
26.08.2020 08:25 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Publikacja Programista do spraw obsługi informatycznej
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Programista do spraw obsługi informatycznej
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Programista do spraw obsługi informatycznej
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Programista do spraw obsługi informatycznej
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Programista do spraw obsługi informatycznej
26.08.2020 07:00 Agnieszka Fudala Edycja Programista do spraw obsługi informatycznej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry