Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
27.07.2021 11:55 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Jaworzno
27.07.2021 10:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
27.07.2021 06:00 Daniel Koźmiński Publikacja Statystyk do spraw: obsługi rejestru REGON w Wydziale Rejestrów
26.07.2021 14:50 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26.07.2021 r.
26.07.2021 14:34 Daniel Koźmiński Publikacja Nabór na stanowisko magazyniera – kierowcy
26.07.2021 12:39 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych do drukarek (tonerów) do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej.
26.07.2021 11:43 Bartosz Wielądek Edycja Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00.
26.07.2021 10:50 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie lipiec – wrzesień 2021 r.”
26.07.2021 10:22 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych do drukarek (tonerów) do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej.
26.07.2021 10:04 Bartosz Wielądek Edycja Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00.
26.07.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
26.07.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
24.07.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Starszy statystyk informatyk ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Inżynierii Danych
24.07.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.07.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Edycja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.07.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Edycja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
23.07.2021 15:11 Jerzy Rożek Edycja Sprzątaczka
23.07.2021 15:05 Jerzy Rożek Publikacja Sprzątaczka
23.07.2021 14:56 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.07.2021 r.
23.07.2021 14:32 Aneta Łyżwa Edycja Organizacja usługi animatora dla dzieci na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-07-20, godzina 10:00
23.07.2021 14:01 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
23.07.2021 13:29 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
23.07.2021 13:04 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.07.2021 10:52 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
23.07.2021 08:15 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Starszy statystyk do spraw prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
23.07.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
23.07.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
22.07.2021 15:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
22.07.2021 14:11 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego”.
22.07.2021 13:36 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.07.2021 13:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.07.2021 r.
22.07.2021 12:41 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I. Termin składania ofert: do dnia 28-07-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
22.07.2021 12:37 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
22.07.2021 12:15 Łukasz Poszepczyński Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych do drukarek (tonerów) do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej.
22.07.2021 12:14 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
22.07.2021 10:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 3 sierpień 2021 r. do godz. 10:00
22.07.2021 08:02 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
22.07.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
21.07.2021 16:51 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I. Termin składania ofert: do dnia 28-07-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
21.07.2021 15:51 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.07.2021 r.
21.07.2021 14:36 Renata Olczyk-Skóra Edycja Rzemieślnik specjalista w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)
21.07.2021 14:34 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Rzemieślnik specjalista w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)
21.07.2021 14:21 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
21.07.2021 13:52 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego”.
21.07.2021 12:33 Aneta Łyżwa Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń lokalnych oraz organizacja wystaw promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-04-29, godzina 10:00
21.07.2021 12:31 Aneta Łyżwa Edycja Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook. Termin składania ofert: 2021-03-11, godzina 9:00
21.07.2021 12:26 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
21.07.2021 12:25 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
21.07.2021 11:01 Bartosz Wielądek Edycja Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
21.07.2021 10:29 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry