Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
05.01.2021 13:25 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
05.01.2021 13:21 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
05.01.2021 13:18 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
05.01.2021 12:29 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.
05.01.2021 10:34 Wojciech Inglot Edycja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie
05.01.2021 10:32 Wojciech Inglot Edycja Starszy Statystyk do spraw analiz regionalnych i opracowań statystycznych w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
05.01.2021 10:28 Wojciech Inglot Publikacja Specjalista do spraw analiz regionalnych i opracowań statystycznych w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
05.01.2021 10:23 Wojciech Inglot Publikacja Starszy Statystyk do spraw analiz regionalnych i opracowań statystycznych w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych
05.01.2021 10:17 Wojciech Inglot Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie
05.01.2021 08:32 Dominik Krawczyk Publikacja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
05.01.2021 08:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
04.01.2021 13:57 Andrzej Muszewski Edycja Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie
31.12.2020 12:20 Daniel Koźmiński Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
31.12.2020 11:32 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
30.12.2020 16:37 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
30.12.2020 16:19 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
30.12.2020 15:25 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
30.12.2020 15:22 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
30.12.2020 15:21 Ilona Kozos Edycja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
30.12.2020 14:24 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.
30.12.2020 11:25 Marek Bartoszewicz Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu siedziby Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze”. Termin składania ofert: 30.11.2020, godz. 09:00.
30.12.2020 08:15 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.12.2020
30.12.2020 08:15 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.12.2020
30.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
30.12.2020 07:58 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
29.12.2020 15:08 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Bytomiu
29.12.2020 15:05 Aleksandra Kornaś Edycja Inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.12.2020 15:03 Aleksandra Kornaś Edycja Inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.12.2020 14:57 Aleksandra Kornaś Publikacja Inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.12.2020 14:41 Olga Czerska Edycja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
29.12.2020 14:24 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, oraz części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65
29.12.2020 13:49 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020
29.12.2020 11:34 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020
29.12.2020 11:29 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020
29.12.2020 11:26 Aleksandra Kornaś Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020
29.12.2020 11:08 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00.
29.12.2020 09:51 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29.12.2020
29.12.2020 09:39 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
29.12.2020 09:27 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa akcesoriów komputerowych do drukarek
29.12.2020 09:22 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
29.12.2020 09:14 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Oddziale w Legnicy
29.12.2020 08:45 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa akcesoriów komputerowych do drukarek
29.12.2020 08:41 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Polityki Publikacyjnej w Departamencie Opracowań Statystycznych
29.12.2020 08:39 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Polityki Publikacyjnej w Departamencie Opracowań Statystycznych
29.12.2020 08:30 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
28.12.2020 10:24 Wojciech Inglot Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Do góry