Raport CSR 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2020. Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją „Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2020. Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy”. Jest to trzecia edycja Raportu, który przedstawia wydarzenia zrealizowane w ramach CSR przez pracowników służb statystyki publicznej. 

Publikacja prezentuje najważniejsze informacje na temat podejścia polskiej statystyki do idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności organizacji. Ponadto przedstawione zostały obszary działań, w których zrealizowano konkretne praktyki z zakresu CSR. W Raporcie uwzględniona została także kwestia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także aktywności podejmowane w ramach podejścia CSR-D w statystyce publicznej. 

Raport pokazuje konkretne praktyki, które zostały zrealizowane w 2020 r. zarówno przez GUS, urzędy statystyczne i jednostki obsługi statystycznej. Aktywności i podejmowane inicjatywy zostały przypisane do obszarów: środowisko pracy, środowisko naturalne, prawa człowieka, współpraca międzyresortowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrealizowane działania korespondują również z 17. Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Publikacja umożliwi czytelnikom zapoznanie się z działalnością społecznie odpowiedzialną realizowaną w statystyce publicznej.  Mamy nadzieję, że dla osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i CSR będzie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji w zakresie społecznej odpowiedzialności realizowanej w jednostce administracji publicznej. 

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałęzowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikujący informację: Beata Putkowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 29.11.2021 09:30
Aktualizacja informacji: 04.02.2022 08:01
Sprawdź historię zmian
Do góry