Raport CSR 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2019. Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją „Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2019. Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy”. Jest to druga edycja Raportu, który prezentuje wydarzenia zrealizowane w ramach CSR przez pracowników służb statystyki publicznej.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień teoretycznych oraz ogólnej charakterystyki działań z zakresu CSR i monitorowania zrównoważonego rozwoju. Część druga prezentuje działania podejmowane w ramach CSR-D, a także konkretne praktyki i wydarzenia z zakresu CSR zorganizowane w GUS, jednostkach obsługi statystyki publicznej oraz urzędach statystycznych. Publikacja jest ilustrowana fotografiami, które dokumentują wydarzenia zorganizowane w 2019 roku.

Podejmowane aktywności zostały zrealizowane w następujących obszarach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Raport prezentuje przegląd stanu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w jednostkach służb statystyki publicznej. Poszczególnym praktykom zostały przyporządkowane konkretne Cele.

Publikacja umożliwi czytelnikom poznanie głównych form społecznie odpowiedzialnych aktywności podejmowanych przez pracowników służb statystyki publicznej.  Mamy nadzieję, że dla osób zainteresowanych będzie również źródłem wiedzy i inspiracji w zakresie CSR.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Magdalena Zarodkiewicz (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 23.03.2021 08:50
Aktualizacja informacji: 02.09.2021 09:26
Sprawdź historię zmian
Do góry