Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:csr

Treści 6

1.
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Działalność statystyki publicznej / Społeczna odpowiedzialność GUS / Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Termin społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) definiowany jest przez Komisję Europejską jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Wielowymiarowy charakter CSR skutkuje podejmowaniem działań z różnych obszarów. Zgodnie z...
2.
Wytyczne
Działalność statystyki publicznej / Społeczna odpowiedzialność GUS / Wytyczne
Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw mają, bezpośrednie przełożenie na realizację celów stawianych przed administracją publiczną w wielu polskich i międzynarodowych dokumentach strategicznych. Dlatego wdrażanie strategii CSR może być realizowane na wiele sposobów....
3.
Działalność
Działalność statystyki publicznej / Społeczna odpowiedzialność GUS / Działalność
W podejściu CSR wyróżnia się siedem kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności1 GUS i urzędy statystyczne aktywnie wspierają i realizują wiele działań wpisujących się w kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności: I. OBSZAR - ŁAD ORGANIZACYJNY Ład organizacyjny jest najistotniejszym...
4.
Materiały
Działalność statystyki publicznej / Społeczna odpowiedzialność GUS / Materiały
Pracownicy statystyki publicznej angażując się w działania związane z problematyką osób niepełnosprawnych, biorą udział w tworzeniu i wydają publikacje o tej tematyce: „Polska – wybrane dane statystyczne 2010 r.” Publikację opracował i wydał Urząd Statystyczny w Łodzi. Opracowanie wydano we...
5.
Prawa i przywileje osób z niepełnosprawnością
Ogłoszenia / Prawa i przywileje osób z niepełnosprawnością
I. Prawa osób z niepełnosprawnością w GUS Osobie z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia pracownicze określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z póżn. zm.). Orzeczenie potwierdzające...
6.
Współpraca międzyresortowa
Działalność statystyki publicznej / Społeczna odpowiedzialność GUS / Współpraca międzyresortowa
Jednostki służb statystyki publicznej, począwszy od 2017 r., są zaangażowane w ideę CSR. W GUS i pozostałych jednostkach służb statystyki publicznej, podejmowane są projekty zmierzające do propagowania wiedzy o zmianach zachodzących na rynku pracy, o zarządzaniu wiekiem i różnorodnością w miejscu...
Do góry