Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES)

 

 

Projekt „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS).
 

Do góry