System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP

 

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – działanie 2.18, cel szczegółowy 4. Dofinansowanie projektu z UE wynosi ogółem: 8 173 735,25 zł, w tym dla statystyki publicznej 4 888 227,35 zł.
 

Do góry