Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny Urząd Statystyczny zawarł w dniu 14 kwietnia 2017 roku umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku GUS.

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termomodernizacja Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy budynku zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie, o powierzchni 25 231 m2.

Cel Projektu: Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 1 budynku użyteczności publicznej.

Planowane efekty tego przedsięwzięcia to:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 158,24 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej – 3 395 532 kWh/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 17 297,09 GJ/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej –  12,02 MWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 17 253,81 GJ/rok.

Przedsięwzięcie obejmie następujące zadania:

  • modernizację systemu centralnego ogrzewania,
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji odnawialnych     źródeł energii (kolektorów słonecznych),
  • ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
  • modernizację sytemu wentylacji,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 880 030,39 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 37 364 861,98 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 31 760 132,68 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31.10.2023 roku.

Ze strony Głównego Urzędu Statystycznego umowę podpisała Pani Anna Borowska, Dyrektor Generalny, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Janusz Topolski, Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Mirosław Dziewit
Publikacja informacji: 31.05.2017 12:40
Aktualizacja informacji: 02.01.2023 12:34
Sprawdź historię zmian
Do góry