Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny Urząd Statystyczny zawarł w dniu 14 kwietnia 2017 roku umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku GUS.

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termomodernizacja Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy budynku zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie, o powierzchni 25 231 m2.

Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 157,54 Mg CO2/rok,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej – 63 953 800 kWh/rok,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej – 32 962,92 GJ/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej –  11,31 MWh/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 32 922,19 GJ/rok.

Przedsięwzięcie obejmie następujące zadania:
- modernizację systemu centralnego ogrzewania,
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji odnawialnych     źródeł energii (kolektorów słonecznych),
- ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
- modernizację sytemu wentylacji.

Inwestycja będzie kosztowała 31 293 764,97 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 17 806 038,30 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2021 roku.

Ze strony Głównego Urzędu Statystycznego umowę podpisała Pani Anna Borowska, Dyrektor Generalny, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Janusz Topolski, Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Mirosław Dziewit
Publikacja informacji: 31.05.2017 12:40
Aktualizacja informacji: 31.05.2017 15:44
Sprawdź historię zmian
Do góry