Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny Urząd Statystyczny zawarł w dniu 14 kwietnia 2017 roku umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku GUS.
Ze strony Głównego Urzędu Statystycznego umowę podpisała Pani Anna Borowska, Dyrektor Generalny, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Janusz Topolski, Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego.

Dofinansowanie realizowane było w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termomodernizacja Głównego Urzędu Statystycznego dotyczyła budynku zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie, o powierzchni 25 231 m2.

Cel Projektu: zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej.

Osiągnięte efekty tego przedsięwzięcia to:

 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 230,47 Mg CO2/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej – 6 814 222 kWh/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 33 601,76 GJ/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej –  20,56 MWh/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 33 527,74 GJ/rok.

Przedsięwzięcie obejmowało następujące zadania:

 • Docieplenie ścian
 • Docieplenie stropodachów
 • Docieplenie stropów
 • Inne – impregnacja powierzchni piaskowca
 • Wymiana okien
 • Wymiana drzwi
 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Modernizacja instalacji c.w.u.
 • Modernizacja węzła cieplnego
 • Montaż kolektorów słonecznych
 • Montaż ogniw fotowoltaicznych
 • Montaż/modernizacja systemu wentylacji
 • Montaż/modernizacja systemu chłodzenia

Całkowity koszt realizacji Projektu unijnego wyniósł 38 100 938,94 zł.

Wysokość dofinansowania: 37 582 766,17 zł.

Okres kwalifikowania wydatków został zakończony 30 listopada 2023 r.

Inwestycję zakończono 30 listopada 2023 r.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Mirosław Dziewit
Publikacja informacji: 31.05.2017 12:40
Aktualizacja informacji: 06.05.2024 11:00
Sprawdź historię zmian
Do góry