Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
58/BBI/2017
Zapytanie ofertowe: Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD), o niezbędne elementy wyposażenia służące do kontroli i zabezpieczenia mienia, tj. samochodów prywatnych i służbowych zaparkowanych na terenie przyległym do budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 31-10-2017 r., do godz. 15:00 24.10.2017 31.10.2017
Formularz oferty 24.10.2017
Formularz cenowy 24.10.2017
68/DFK/2017
Zapytanie ofertowe: Opracowanie Studium Wykonalności (SW) oraz Wniosku o Dofinansowanie (WoD) projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ-STAT dla statystyki publicznej” zgodnie z wymaganiami ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów, których realizację przewiduje się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej: „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.2 – „Cyfryzacja back-office w administracji rządowej”. Termin składania ofert: 30-10-2017 r., do godz. 10:00 24.10.2017 30.10.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 24.10.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz projektów 24.10.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 24.10.2017
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 27.10.2017
65/PK/2017
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwanego dalej POPC dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”, w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji konkursowej uwzględniających uwagi zgłoszone przez ekspertów oceniających dokumentację podczas poprzedniego konkursu. Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00 19.10.2017 25.10.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.10.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz projektów 19.10.2017
66/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu eksperckiego wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu Eurostatu "Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią". Termin składania ofert: 25-10-2017 r., do godz. 10:00 18.10.2017 25.10.2017
Formularz oferty 18.10.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 18.10.2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 18.10.2017
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 18.10.2017
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 18.10.2017
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 18.10.2017
51/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacje i naprawy pojazdów silnikowych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2020. Termin składania ofert: 26-10-2017, do godz. 10:00 17.10.2017 26.10.2017
Formularz oferty 17.10.2017
62/BA/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług transportu autokarowego dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 27-10-2017 17.10.2017 27.10.2017
Formularz oferty 17.10.2017
50/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Wykupienie abonamentu na dostęp do banku zasobów multimedialnych: zdjęć i grafik, plików dźwiękowych na okres 6 ciu miesięcy. Abonament zapewni dostęp do zasobów multimedialnych z różnych kategorii tematycznych. Termin składania ofert: 23-10-2017 r. 16.10.2017 23.10.2017
Formularz oferty 16.10.2017
49/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do narzędzia umożliwiającego przygotowanie interaktywnych prezentacji, w którym zrezygnowano ze standardowej koncepcji wykorzystania slajdów na rzecz formuły mapy myśli, w ramach której umieszczane są obiekty. Termin składania ofert: 23-10-2017 r. 16.10.2017 23.10.2017
Formularz oferty 16.10.2017
48/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Wykupienie rocznego abonamentu na dostęp do oprogramowania - narzędzia umożliwiającego przygotowanie filmików animowanych. Termin składania ofert: 23-10-2017 r. 16.10.2017 23.10.2017
Formularz oferty 16.10.2017
64/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Weryfikacja krajowej wersji kwestionariusza oraz wsparcie merytoryczne przy opracowaniu ostatecznej dokumentacji (kwestionariusz i instrukcja) do przeprowadzenia pre-testu w ramach realizacji projektu Eurostatu „Pre-testy nowych zmiennych dla przyszłej tury Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Opcja 1: Przeprowadzenie pre-testu jakościowego modułu Nawyki żywieniowe”. Termin składania ofert: 23-10-2017 r., do godz. 14:00 16.10.2017 23.10.2017
Formularz oferty 16.10.2017
Załącznik nr 1 - Wykaz publikacji lub artykułów o tematyce żywieniowej w języku polskim 16.10.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz publikacji lub artykułów o tematyce żywieniowej w języku angielskim 16.10.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry