Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
122/HU/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie opracowania stanowiącego część raportu końcowego z realizacji prac mających na celu wdrożenie do badania cen towarów i usług danych pozyskiwanych z systemów informatycznych sieci handlowych. Opracowanie dotyczy przygotowania projektu raportu (informatora), który mógłby być przekazywany jednostkom handlowym w zamian za dostarczane dane z ich systemów informatycznych. Termin składania ofert: 19-11-2015 r., do godz. 12:00 16.11.2015 19.11.2015
Formularz ofertowy 16.11.2015
121/HU/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie opracowania stanowiącego część raportu końcowego z realizacji prac mających na celu wdrożenie do regularnego opracowywania przez statystykę publiczną szybkich szacunków HICP. Termin składania ofert: 19-11-2015 r., do godz. 12:00 16.11.2015 19.11.2015
Formularz ofertowy 16.11.2015
126/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 02.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Termin składania ofert: 24-11-2015 r., do godz. 10:00 13.11.2015 24.11.2015
Formularz oferty 13.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów. 18.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów 20.11.2015
124/BR/2015
Zapytanie ofertowe: Ocena metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz oceny poprawności wypełnienia kwestionariusza Eurostatu w tym zakresie. Termin składania ofert: 19-11-2015 r., do godz. 10:00 12.11.2015 19.11.2015
Formularz oferty 12.11.2015
123/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 19-11-2015 r., do godz. 10:00 12.11.2015 24.11.2015
Formularz oferty 12.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów wraz z informacją o modyfikacji Zapytania ofertowego 18.11.2015
118/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w piłkę siatkową i piłkę nożną dla pracowników GUS w okresie od 11.01.2016 r. do 30.06.2016 r. oraz od 05.09.2016 r. do 23.12.2016 r. Termin składania ofert: 24-11-2015 r., do godz. 12.00 09.11.2015 24.11.2015
Formularz oferty 09.11.2015
111/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup czterech kserokopiarek monochromatycznych A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi na wykonanie 200000 kopii. Termin składania ofert: 13.11.2015 04.11.2015 18.11.2015
Formularz ofertowy 04.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów oraz modyfikacja zapytania ofertowego i oferty. W związku ze zmianą zapytania ofertowego termin składania ofert zostaje przedłużony do 18.11.2015 r., do godz. 15.00 10.11.2015
112/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Naprawa oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku GUS. Termin składania ofert: 10-11-2015 r., do godz. 11:00 03.11.2015 10.11.2015
Formularz oferty 03.11.2015
Załącznik nr.1 03.11.2015
Załączniki nr.: 2,3,4 03.11.2015
108/BOK/2015
Zapytanie ofertowe: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zamówień publicznych i podatku VAT oraz szkoleń w formie warsztatów dla ankieterów w zakresie kompetencji ankieterskich. Termin składania ofert: 06-11-2015 r., do godz. 8:30 30.10.2015 09.11.2015
Formularz oferty 30.10.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów oraz modyfikacja zapytania ofertowego i oferty. Termin składania ofert został przedłużony do 09.11.2015 r., do godz. 13.00 05.11.2015
116/GP/2015
Zapytanie ofertowe: Wsparcie merytoryczne i prawne w zakresie tworzenia i opiniowania stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w ramach statystyki publicznej, tj.: bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 04-11-2015 r., do godz. 14:00 28.10.2015 04.11.2015
Formularz oferty 28.10.2015
Załącznik nr 1 do Formularza oferty 28.10.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Do góry