Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
50/DR/2015
Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowych metodologii w zakresie zbierania danych i klasyfikacji użytków zielonych z zastosowaniem nowoczesnych technik satelitarnych. Termin składania ofert: 16-04-2015 r., do godz. 12.00 09.04.2015 16.04.2015
Formularz oferty 09.04.2015
48/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania adaptacji pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 dla potrzeb zespołu wsparcia technicznego Call Center, na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 16-04-2015 r. godz. 12.00. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu, mieszczącym się pod adresem: 26-600 Radom, ul. Planty 39/45 09.04.2015 16.04.2015
Formularz oferty 09.04.2015
Protokół z wizji lokalnej 15.04.2015
49/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania modernizacji pomieszczeń oraz dostawy wyposażenia Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji oraz Czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 14.00. 02.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 02.04.2015
42/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług codziennego sprzątania, prac związanych z obsługą recepcji w budynku Ośrodka "Goplana" w Świnoujściu. Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 12.00 01.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 01.04.2015
39/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przygotowania do sezonu w zakresie wieszania firan, mycia: okien, mebli i sprzętu, podłóg, toalet i żyrandoli środkami czystościowymi własnymi w budynku Ośrodka "Goplana" w Świnoujściu. Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 12.00 01.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 01.04.2015
38/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z konserwacją i bieżącą naprawą infrastruktury oraz sprzątania terenu zewnętrznego, w tym strzyżenie trawy w Ośrodku "Goplana" w Świnoujściu. Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 12.00 01.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 01.04.2015
26/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa drukarki 24-igłowej. Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 12.00 01.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 01.04.2015
46/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2015-2017. Termin składania ofert: 10-04-2015 r., do godz. 10.00 01.04.2015 10.04.2015
Formularz oferty 01.04.2015
34/DR/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy „Udoskonalenie metodologii szacowania współczynników wydalania, jako ważnego elementu szacowania przepływów azotu i fosforu w rolnictwie” wraz z wyliczeniami koncentracji azotu i fosforu i jednostkowej produkcji poszczególnych nawozów naturalnych. Termin składania ofert: 08-04-2015 r., do godz. 12.00 30.03.2015 08.04.2015
Formularz oferty 30.03.2015
35/RN/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 02-04-2015 r., do godz. 13.00 26.03.2015 02.04.2015
Formularz oferty 26.03.2015
Załącznik nr 1 26.03.2015
Załącznik nr 2 26.03.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 30.03.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Amelia Sadowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 23.07.2024 12:50
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Do góry