Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
42/DFK/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno – merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 20-01-2016 r. 30.12.2015 20.01.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.12.2015
Modyfikacja SIWZ 14.01.2016
Formularz cenowy (FC-1) dla części nr 1 – zmieniony dnia 14-01-2016 r. 14.01.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 03.02.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 03.02.2016
40/BA/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 15-01-2016 r. 23.12.2015 15.01.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.12.2015
Modyfikacja i Wyjaśnienia SIWZ 08.01.2016
OPZ zmieniony 8-01-2016 r. 08.01.2016
Wyjaśnienia SIWZ 08.01.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.01.2016
33/DFK/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 01-12-2015 r. 16.11.2015 01.12.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.11.2015
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.11.2015
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 – zmieniony dnia 18-11-2015 18.11.2015
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 2 24.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.11.2015
Załącznik nr 7.1 – Wykaz usług dla części nr 1 – zmieniony 23-11-2015 24.11.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 10.12.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 10.12.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty dla części nr 1 i części nr 2 29.12.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla części nr 1 i części nr 2 29.12.2015
39/BBI/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony budynków Głównego Urzędu Statystycznego; przetarg nieograniczony; termin składania ofert: 20-11-2015 04.11.2015 20.11.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.11.2015
Wyjaśnienia SIWZ 06.11.2015
Dla Część nr 1: Zamawiający przypomina, że w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. 09.11.2015
Dla Część nr 2: Zamawiający przypomina, że w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w budynku ośrodka „Goplana” w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców przed wejściem głównym do budynku ośrodka. 09.11.2015
Modyfikacja SIWZ 09.11.2015
SIWZ zmieniona w dniu 9.11.2015 (w formacie doc) 09.11.2015
SIWZ zmieniona w dniu 9.11.2015 (w formacie pdf) 09.11.2015
Protokół z wizji lokalnej w GUS 12.11.2015
Protokół z wizji lokalnej w Ośrodku „Goplana” 12.11.2015
Wyjaśnienia SIWZ II 12.11.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 2 24.11.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 04.12.2015
38/BA/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie gmachu GUS dla potrzeb osób niepełnosprawnych polegające na remoncie schodów zewnętrznych wejścia bocznego z wprowadzeniem pochylni dla osób niepełnosprawnych; Termin składania ofert: 09-10-2015; Zamawiający informuje, że w dniu 30 września 2015 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 22.09.2015 09.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.09.2015
Protokół z wizji lokalnej 30.09.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.10.2015
36/BA/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie wybranych pomieszczeń WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie; Termin składania ofert: 05-10-2015; Zamawiający informuje, że w dniu 24 września 2015 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 17.09.2015 05.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.09.2015
Protokół z wizji lokalnej 24.09.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.10.2015
28/POIG/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i przeprowadzenie rozszerzonych działań promocyjnych na potrzeby Projektu Portal Geostatystyczny – Faza II w ramach PO IG 2007-2013. Termin składania ofert: 05-10-2015 r. 16.09.2015 05.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.09.2015
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 21.09.2015
Opis przedmiotu zamówienia - OPZ dla części nr 1 i części nr 2 zmieniony 21.09.2015 r. 21.09.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.09.2015
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 zmieniony 25.09.2015 r. 25.09.2015
Modyfikacja SIWZ 2. Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 30 września 2015 r., godz. 10.00 na nowy, który upływa w dniu 5 października 2015 r., godz. 13:00 25.09.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 23.10.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 23.10.2015
31/POIG/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania dotyczącego systemów informacji geograficznej (GIS) w celu efektywnego wykorzystania produktów projektu Portal Geostatystyczny - Faza II w ramach PO IG 2007-2013. Termin składania ofert: 21-10-2015 r. 16.09.2015 21.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.09.2015
Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 21.09.2015
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zmieniony 21.09.2015 r. 21.09.2015
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 28.09.2015
Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II 01.10.2015
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy Nr 31/POIG/PN/2015 zmieniony dnia 1-10-2015 r. 01.10.2015
Wyjaśnienia SIWZ 12.10.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.10.2015
30/POIG/PN/2015
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do efektywnego wykorzystania produktów Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II w ramach PO IG 2007-2013; Przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: 12-10-2015. 04.09.2015 19.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.09.2015
Wyjaśnienia SIWZ 28.09.2015
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.10.2015
Modyfikacja SIWZ 07.10.2015
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2 12.10.2015
Modyfikacja SIWZ 2 12.10.2015
Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 – zmieniony 12-10-2015 r. 12.10.2015
Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) – zmieniony 12-10-2015 r. 12.10.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części nr 2 20.10.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 23.10.2015
37/POPT/PN/2015
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy; oś priorytetowa II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, działanie 2.1. Wsparcie instytucji) dotyczącego wsparcia informatycznego stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz polityki spójności, w tym systemu STRATEG 31.08.2015 05.10.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.08.2015
Modyfikacja SIWZ 07.09.2015
Modyfikacja SIWZ 07.09.2015
Sprostowanie ogloszenia 07.09.2015
SIWZ - zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
SIWZ - zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
OPZ cz. 1 - zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
OPZ cz. 3 - zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Formularz Ofertowy cz. 1 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Formularz Ofertowy cz. 2 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Formularz Ofertowy cz. 3 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Wzór umowy cz. 1 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Wzór umowy cz. 2 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Wzór umowy cz. 3 zmieniony dnia 7.09.2015 07.09.2015
Wyjaśnienia SIWZ 16.09.2015
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 24.09.2015
Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony 24-09-2015 24.09.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 3 22.10.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 22.10.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 30.10.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty dla części nr 1 09.11.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 10.11.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry