Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
51/SISP-2/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru POLON 4000 o instalację gaszącą aerozolem gaśniczym w serwerowni CIS Radom na potrzeby projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2); Termin składania ofert: 26-01-2015; Zamawiający informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 31.12.2014 26.01.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.12.2014
Wyjaśnienia SIWZ 14.01.2015
Protokół z wizji lokalnej 15.01.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.02.2015
50/SISP-2/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania audytu oprogramowania wraz z realizacją szkoleń w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 30-01-2015 r. 24.12.2014 30.01.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.12.2014
Modyfikacja SIWZ 08.01.2015
Wyjaśnienia SIWZ 09.01.2015
Modyfikacja i Wyjaśnienia SIWZ 15.01.2015
Wyjaśnienia SIWZ II 20.01.2015
Wyjaśnienia SIWZ III 23.01.2015
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.02.2015
47/BA/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontu kotłowni w CBiES w Jachrance; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 13-11-2014 r. 28.10.2014 13.11.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.10.2014
Zamawiający przewiduje zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES) w 05-140 Jachrance, Jachranka 81. 28.10.2014
Protokół z wizji lokalnej 05.11.2014
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.11.2014
Modyfikacja SIWZ; temin składania ofert 17-11-2014 r. 07.11.2014
Zamawiający informuje, że zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES) w 05-140 Jachrance, Jachranka 81 07.11.2014
Protokół z wizji lokalnej 2 12.11.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.11.2014
39/BA/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawę części do maszyn biurowych oraz zakup i dostawę części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert: 05-11-2014 16.10.2014 05.11.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.10.2014
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (FO) 16.10.2014
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (FC) 16.10.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 16.10.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 16.10.2014
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 16.10.2014
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw 16.10.2014
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 16.10.2014
Załącznik nr 8 – Wzór umowy 16.10.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 05.11.2014
37/BA/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w jednostkach statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 23-10-2014 r. 13.10.2014 23.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.10.2014
Wyjaśnienia SIWZ 15.10.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.10.2014
1/BA/KC/2014
Ogłoszenie o przetargu: Oddanie w najem powierzchni wraz ze stolikami i krzesłami z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu/punktu sprzedaży art. spożywczych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, wraz z możliwością najmu dodatkowego wyposażenia. Termin składania ofert: 21-10-2014 r. 10.10.2014 21.10.2014
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (FO) 10.10.2014
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 10.10.2014
Załącznik nr 3 - Wykaz usług 10.10.2014
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu przetargu 10.10.2014
Załącznik nr 5 - Wzór umowy 10.10.2014
Modyfikacja ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert: 23.10.2014 r., godz. 12:00 15.10.2014
Protokół z wizji lokalnej 15.10.2014
W dniu 17 października 2014 r., godz. 12:00 w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208, w hallu głównym, wejście główne, odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej 16.10.2014
Wyjaśnienia ogłoszenia o przetargu 17.10.2014
Plany pomieszczeń 17.10.2014
Protokół z wizji lokalnej 2 17.10.2014
Wyjaśnienia ogłoszenia o przetargu 2 20.10.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.10.2014
44/BA/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont schodów i podjazdu do bloku D oraz 4 łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w gmachu GUS; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 27-10-2014 r. 10.10.2014 27.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.10.2014
Modyfikacja SIWZ 21.10.2014
Zawiadomienie unieważnieniu postępowania 28.10.2014
46/SISP-2/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2); przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 17-09-2014 r. 29.08.2014 17.09.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2014
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 10.09.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.10.2014
45/SISP-2/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe systemu kontroli dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2); przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 15-09-2014 r. 29.08.2014 15.09.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2014
W dniu 9 września 2014 r. godz. 12:00 w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208, w hallu głównym, wejście główne, odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 04.09.2014
Protokół odbycia wizji lokalnej 09.09.2014
Wyjaśnienia SIWZ 11.09.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.10.2014
40/SISP-2/PN/2014
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2), przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 19-09-2014 r. 29.08.2014 19.09.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.09.2014
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5    
Do góry