Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
89/BA/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby GUS "; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 31-01-2014 r. 23.12.2013 31.01.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.12.2013
Modyfikacja SIWZ 20.01.2014
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (zmieniony 20-01-2014) 20.01.2014
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (zmieniony 20-01-2014) (plik w formacie PDF) 20.01.2014
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (zmieniony 20-01-2014) (plik w formacie XLS) 20.01.2014
Modyfikacja 2 SIWZ 24.01.2014
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (zmieniony 24-01-2014) 24.01.2014
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (zmieniony 24-01-2014) (plik w formacie PDF) 24.01.2014
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (zmieniony 24-01-2014) (plik w formacie XLS) 24.01.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.02.2014
77/BA/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: " Wykonanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208"; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 05-12-2013 r. 27.11.2013 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.11.2013
Wyjaśnienia SIWZ 29.11.2013
Zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 02-12-2013 o godz. 10:00 29.11.2013
Wyjaśnienia 2 do SIWZ 29.11.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.01.2014
78/BA/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa prasy dla Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku "; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 05-12-2013 r. 27.11.2013 05.12.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.11.2013
Modyfikacja SIWZ 02.12.2013
Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu 02.12.2013
Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy (FC) zmieniony 02-12-2013 (plik w formacie PDF) 02.12.2013
Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy (FC) zmieniony 02-12-2013 (plik w formacie XLS) 02.12.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.12.2013
70/BA/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej z oceną techniczną wskazanych elementów budynków GUS przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie"; przetarg nieograniczony. Zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 04-11-2013 r. o godz. 11:00. Termin składania ofert: 12-11-2013 r. 30.10.2013 12.11.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.10.2013
Wyjaśnienia SIWZ 07.11.2013
Zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 08-11-2013 r. o godz. 11:00 07.11.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 18.11.2013
76/BA/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: " Dostosowanie budynku GUS dla potrzeb osób niepełnosprawnych"; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 13-11-2013 r. 29.10.2013 13.11.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.10.2013
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 20.11.2013
75/POPT/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych i pracowników GUS "; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 29-11-2013 r. 23.10.2013 29.11.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.10.2013
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 24.10.2013
Wyjaśnienia SIWZ 04.11.2013
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 07.11.2013
Załącznik nr 5 do umowy 07.11.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 04.12.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 04.12.2013
65/SISP/PN/2013
Wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjnych w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP); przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 04-10-2013 r. 26.09.2013 04.10.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.09.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.10.2013
59/SISP/PN/2013
Dostawa licencji oprogramowania - doposażenie stanowisk pracy oraz możliwości użytkowej systemów w Projekcie SISP; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 23-10-2013 r. 16.09.2013 23.10.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.09.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 3 30.10.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 4 30.10.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1 05.11.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2 05.11.2013
64/SISP/PN/2013
Dostawa zestawów komputerowych przenośnych dla ankieterów statystycznych GUS do realizacji badań ankietowych w terenie; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 17-10-2013. 10.09.2013 17.10.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.09.2013
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 03.10.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 21.10.2013
ZP/03/PN/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: "Sukcesywna dostawa produktów spożywczych"; przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 11-09-2013 r. 03.09.2013 11.09.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.09.2013
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.09.2013
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry