Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
20/DI/BS/BOK/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-11-2017 r., godz. 10:00. 31.10.2017 10.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ 06.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 07.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 07.11.2017
Protokół z otwarcia ofert 10.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 21.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 23.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 24.11.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr III 05.12.2017
17/BBI/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony świadczone na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., godz. 10:00. Wizja lokalna: 07-11-2017 r. o godz. 10.00. 24.10.2017 30.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ 25.10.2017
Protokół z wizji lokalnej 7-11-2017 07.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 07.11.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ 13.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2017
Protokół z otwarcia ofert 30.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.12.2017
15/BA/WR/2017
Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do budynku GUS 11.10.2017
5/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze w skrzydle D budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 21 września 2017 r. Wizja lokalna: 8.09.2017 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.09.2017 r. o godz. 11:00 (drugi termin). 04.09.2017 21.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 8-09-2017 08.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 11-09-2017 11.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 21.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.10.2017
12/POPT/PN/2017
Zakup i dostawa oprogramowania umożliwiającego projektowanie i przygotowywanie materiałów publikacyjnych do druku, udostępnienie w Internecie i na urządzeniach przenośnych oraz projektowanie interaktywnych stron internetowych dla stanowisk pracy jednostek statystyki publicznej realizujących zadania na rzecz monitorowania polityki spójności w ramach projektu finansowanego ze środków POPT 2014 – 2020 (oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy) 29.08.2017 06.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 11.09.2017
Sprostowanie ogłoszenia 11.09.2017
SIWZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. (plik w formacie .pdf) 11.09.2017
SIWZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. (plik w formacie .doc) 11.09.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ - zmieniony dnia 11-09-2017 r. 11.09.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony dnia 11-09-2017 r. 11.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ 14.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 15.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 06.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.10.2017
13/BA/PN/2017
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr I zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 16.08.2017 20.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.08.2017
Wyjaśnienia SIWZ 22.08.2017
Protokół z wizji lokalnej 29-08-2017 29.08.2017
Modyfikacja SIWZ 31.08.2017
SIWZ - zmieniony 31-08-2017 r. (w formacie.pdf) 31.08.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 05.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 20.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 1 06.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 10.10.2017
9/POPT/BOK/PN/2017
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników statystyki publicznej 27.07.2017 01.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 01.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 13.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 21.09.2017
11/POWER/PN/2017
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017-2018 wramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 17.07.2017 25.08.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 25.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie doc) 31.07.2017
SIWZ – zmieniony 31-07-2017 r. (plik w formacie pdf) 31.07.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ zmieniony 31-07-2017 r. 31.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 25.08.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.09.2017
10/DR/PN/2017
Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. 03.07.2017 17.07.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 17.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.07.2017
7/BA/PN/2017
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208, sezonowego mycia okien i sprzątania przyległego do GUS terenu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna dla Części nr II zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 - 11:00 Wizja lokalna dla Części nr I i Części nr III zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00 Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniach nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 09.06.2017 28.07.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.06.2017
Odpowiedź na wnioski o udzielenie informacji publicznej 21.06.2017
Wyjaśnienia SIWZ I 27.06.2017
Protokół z wizji lokalnej 28-06-2017 28.06.2017
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 29.06.2017
Sprostowanie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert z 21-07-2017 r. do godz. 10:00 na 28-07-2017 r. do godz. 10:00. 10.07.2017
SIWZ zmieniony 10.07.2017 r. (plik w formacie doc) 10.07.2017
SIWZ zmieniony 10.07.2017 r. (plik w formacie pdf) 10.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.07.2017
OPZ zal. 1.1 zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
OPZ zal. 1.3 zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 7.1. wzór umowy zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 7.3. wzór umowy zmieniony 10.07.2017 10.07.2017
Załącznik 9.1. wzór umowy 10.07.2017
Załącznik 9.2. wzór umowy 10.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 12.07.2017
OPZ zal. 1.1 zmieniony 12.07.2017 12.07.2017
Załącznik 7.1 wzór umowy zmieniony 12.07.2017 12.07.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 17.07.2017
SIWZ zmieniony 17.07.2017 r. (plik w formacie doc.) 17.07.2017
SIWZ zmieniony 17.07.2017 r. (plik w formacie pdf.) 17.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 18.07.2017
Wyjaśnienia SIWZ 20.07.2017
Protokół z otwarcia ofert 28.07.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr I 28.07.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr II 28.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 24.08.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr III 02.10.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry