Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
69/OS/2021
Zapytanie ofertowe: 1) Zakup trzech 12-miesięcznych licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, wraz z instalacją, dla redakcji czasopism naukowych GUS: a) „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, b) „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, c) „Statistics in Transition new series”. 2) Zakup 100 numerów DOI (cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych) deponowanych w bazie Crossref, możliwych do wygenerowania w ciągu 12 miesięcy, podzielonych na 2 pakiety – pule numerów. I pula zawierać ma 50 identyfikatorów DOI przeznaczonych dla oznaczenia artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”. II pula zawierać ma 50 identyfikatorów DOI dla oznaczenia artykułów w czasopiśmie „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”. Termin składania ofert: do dnia 15-10-2021 do godziny 14:00. 08.10.2021 15.10.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 08.10.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 08.10.2021
66/DB/2021
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 13-10-2021 do godziny 14:00. 06.10.2021 13.10.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2021
Załącznik nr 2.1 – Formularz oferty dla części I 06.10.2021
Załącznik nr 2.2 – Formularz oferty dla części II 06.10.2021
Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla części I 06.10.2021
Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla części II 06.10.2021
54/ST/2021
Obsługa Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer dozoru wizyjnego. Termin składania ofert: do dnia 29-09-2021 do godziny 14:00. 22.09.2021 29.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 22.09.2021
Załącznik nr 2 – Zakres czynności konserwacyjnych 22.09.2021
Załącznik nr 3 – Formularz oferty 22.09.2021
58/DB/2021
Wykonanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 14:00. 17.09.2021 24.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 17.09.2021
Protokół z wizji lokalnej 22.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.09.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-09-2021 r. 22.09.2021
56/ST/PDS/POPC/2021
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 12:00. 14.09.2021 24.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 14.09.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 14.09.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór logo 14.09.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 14.09.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 14.09.2021
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 14.09.2021
55/DB/2021
Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00 14.09.2021 22.09.2021
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 14.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 15.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego II 16.09.2021
Modyfikacja i Wyjaśnienia do zapytania ofertowego III 21.09.2021
51/DB/2021
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00 10.09.2021 21.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 10.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 10.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 15.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 17.09.2021
50/DB/2021
Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00 01.09.2021 14.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 01.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 01.09.2021
Modyfikacja 07.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 10.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dn. 10-09-2021 r. 10.09.2021
Główne założenia umowy 50/DB/2021 10.09.2021
49/DB/2021
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00 24.08.2021 03.09.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 24.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 25.08.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - zmieniony w dn. 25.08.2021 r. 25.08.2021
Wyjaśnienia 26.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia II 30.08.2021
46/DB/2021
Płukanie wymienników ciepła w węźle C.O. w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 17.08.2021 25.08.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 17.08.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Maciejska Departament Edukacji i Komunikacji
Publikacja najnowszej informacji: 25.11.2022 10:01
Sprawdź historię zmian
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    25
Do góry