Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
1/DB/2023
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 23.01.2023 r. do godz. 12:00 17.01.2023 23.01.2023
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.01.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 17.01.2023
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 17.01.2023
80/DB/2022
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw pojazdów, będących własnością Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 15:00. 07.12.2022 13.12.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 07.12.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 07.12.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 08.12.2022
82/DB/2022
Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz na przyległym do GUS terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. Termin składania ofert do dnia 7.12.2022 r. do godz. 12:00 30.11.2022 07.12.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 30.11.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 30.11.2022
75/DB/2022
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno – merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 2.12.2022 r. do godz. 10:00 25.11.2022 02.12.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 25.11.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 25.11.2022
Załącznik 3 – wzór umowy 25.11.2022
79/DB/2022
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00 22.11.2022 28.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 22.11.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 22.11.2022
Załącznik 3 – Formularz cenowy 22.11.2022
74/DB/2022
Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby GUS od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 28-11-2022 r. do godz. 14:00 21.11.2022 28.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 21.11.2022
76/DB/2022
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 21.11.2022 30.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 21.11.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 25.11.2022
Zapytanie ofertowe – zmienione w dniu 25.11.2022 r. 25.11.2022
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 25.11.2022 r. 25.11.2022
72/DB/2022
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2023 rok. Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00 17.11.2022 28.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.11.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 17.11.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 17.11.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 23.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony 23-11-2022 r. 23.11.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy – zmieniony 23-11-2022 r. 23.11.2022
70/RN/2022
Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 16.11.2022 23.11.2022
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.11.2022
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania rynku i badania cen wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych 16.11.2022
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty kwestionariuszy badania rynku i badania cen 16.11.2022
73/GP/2022
Zakup i dostawa opakowań archiwalnych dla Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 14:00 10.11.2022 17.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 10.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 10.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 10.11.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Milanowski (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 11:45
Sprawdź historię zmian
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    32
Do góry