Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
51/BK/2023
Zakup polskiego narzędzia - tokenów do przeprowadzenia indywidualnej diagnozy stylów myślenia i stylów działania w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 24.07.2023 02.08.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.07.2023
Modyfikacja zapytania ofertowego 28.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 28.07.2023 r. 28.07.2023
48/DB/2023
Jednorazowy zakup i dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2023 r. do godziny 15:00. 13.07.2023 20.07.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.07.2023
Załącznik nr 3- Formularz cenowy 13.07.2023
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 19.07.2023
34/DB/2023
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2023 r. do godziny 15:00. 07.07.2023 17.07.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 07.07.2023
Załącznik nr 3- Formularz cenowy 07.07.2023
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 14.07.2023
47/ST/WS/2023
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal dla 16 (szesnastu) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Nr Umowy / Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0077/19-05 06.07.2023 14.07.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.07.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 06.07.2023
Załącznik 3 – Formularz cenowy 06.07.2023
Załącznik 4 – Wzór logo 06.07.2023
Załącznik 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 06.07.2023
Załącznik 6 –Wykaz osób po stronie Zamawiającego 06.07.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 02.08.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 21.08.2023
44/DB/2023
Ekspertyza techniczna mająca na celu ustalenie nośności ogniowej elementów konstrukcyjnych na potrzeby wydzielenia stref pożarowych zgodnych z założeniami ekspertyzy pożarowej opracowanej dla budynku GUS i postanowieniami Komendanta Wojewódzkiego PSP. Termin składania ofert do dnia 14.07.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe, oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej 05.07.2023 14.07.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.07.2023
Załącznik nr 1 do OPZ – rzuty budynku 05.07.2023
Załącznik nr 2 do OPZ – ekspertyza bezpieczeństwa pożarowego 05.07.2023
Załącznik nr 3 do OPZ – postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 05.07.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 05.07.2023
Protokół z wizji lokalnej 11.07.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 12.07.2023
43/DR/2023
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 21.06.2023 do godz. 15:00 16.06.2023 21.06.2023
Załącznik nr 1.1 - Szacunek głównych ziemiopłodów 16.06.2023
Załącznik nr 1.2 - Szacunek owoce 16.06.2023
Załącznik nr 2.1 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 16.06.2023
Załącznik nr 2.2 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 16.06.2023
Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy dla części 1-4 16.06.2023
42/DB/2023
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 12:00. 09.06.2023 19.06.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 09.06.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 09.06.2023
37/DB/2023
Sukcesywna dostawa wody gazowanej i niegazowanej do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 30.05.2023 09.06.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.05.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 30.05.2023
27/DB/2023
Usługi przeglądów i napraw kserokopiarek i faksów w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert do dnia 01.06.2023 r. do godz. 12:00 25.05.2023 01.06.2023
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 25.05.2023
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 25.05.2023
38/DK/2023
Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych różnego przeznaczenia na sprzęt RTV/AGD na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego (Statistical Literacy Project) w ramach umowy o dotację nr 101096593-2022-PL-COMPETITION, Nazwa projektu: Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2022/2023. Termin składania ofert do dnia 29.05.2023 r. do godz. 10:00 22.05.2023 29.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 22.05.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 22.05.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia zapytania ofertowego 25.05.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 25-05-2023 r. 25.05.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 25-05-2023 r. 25.05.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    33
Do góry