Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
44/BK/2021
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zdalnego szkolenia powtórzeniowego dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2021 r., godz. 12:00 16.08.2021 23.08.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 16.08.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 16.08.2021
43/DK/SPIS/2021
Produkcja dwóch spotów animowanych i dwóch spotów radiowych promujących pracę rachmistrza w NSP 2021 oraz informujących o obowiązku udziału w spisie i możliwych karach związanych z odmową. Termin składania ofert: do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00. 03.08.2021 06.08.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 03.08.2021
Załącznik nr 1 do OPZ - Księga Identyfikacji Wizualnej 03.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 03.08.2021
Wyjaśnienia 05.08.2021
40/WM/2021
Kompleksowa obsługa techniczna trzydniowej międzynarodowej Konferencji DGINS połączonej ze spotkaniem ESSC w Warszawie w trybie hybrydowym w dniach 27-29 października 2021 r. dla 150 osób (zwanej dalej „konferencją hybrydową”). Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00. 02.08.2021 10.08.2021
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 02.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 02.08.2021
Wyjaśnienia 05.08.2021
Wyjaśnienia II 09.08.2021
41/ST/2021
Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 11 sierpnia 2021, godz. 14:00 02.08.2021 11.08.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 02.08.2021
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 02.08.2021
Załącznik nr 3 – Zakres czynności konserwacyjnych 02.08.2021
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (WZÓR - nie załączać do oferty) 02.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 06.08.2021
42/BP/2021
Usługa opracowania warstwy tematycznej dotyczącej zużycia wody na nawadnianie w Polsce (określenie metodologii wyznaczania zużycia wody na nawadnianie). Termin składania ofert 6 sierpnia 2021, godz. 10:00 30.07.2021 06.08.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 30.07.2021
35/DB/2021
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 3 sierpień 2021 r. do godz. 10:00 22.07.2021 03.08.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 22.07.2021
Załącznik nr 2 - Wzór umowy (nie załączać do oferty) 22.07.2021
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 22.07.2021
Wyjaśnienia 27.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 29.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 29-07-2021 r. 29.07.2021
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - zmieniony w dniu 29-07-2021 r. 29.07.2021
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 29-07-2021 r. 29.07.2021
Wyjaśnienia II 30.07.2021
39/GP-RRL/2021
Opracowanie rozdziałów „Migracje wewnętrzne” oraz „Migracje Zagraniczne” do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej „Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020-2021”. Termin składania ofert 26 lipca 2021, godz. 10:00 19.07.2021 26.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i wymagania edytorskie 19.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla części 1 i 2 19.07.2021
37/BP/2021
Usługa opracowania warstwy tematycznej dotyczącej zużycia wody na nawadnianie w Polsce (określenie metodologii wyznaczania zużycia wody na nawadnianie). Termin składania ofert 16 lipca 2021, godz. 10:00 12.07.2021 16.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 12.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.07.2021
29/DB/2021
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 22 lipca 2021, godz. 14:00 08.07.2021 22.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 08.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 08.07.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 08.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 14.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia zm. w dn. 14-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy zm. w dn. 14-07-2021 r. 14.07.2021
Wyjaśnienia 14.07.2021
Modyfikacja 16.07.2021
Wyjaśnienia II 20.07.2021
32/BK/2021
Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 20 lipca 2021, godz. 14:00 08.07.2021 20.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 08.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 08.07.2021
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych wywiadów 08.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 14.07.2021
Zapytanie ofertowe zm. w dn. 13-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia zm. w dn. 13-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zm. w dn. 13-07-2021 r. 14.07.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Maciejska Departament Edukacji i Komunikacji
Publikacja najnowszej informacji: 25.11.2022 10:01
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    25
Do góry