Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
71/DB/2022
Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby GUS od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 14:00 26.10.2022 03.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 26.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2022
59/GP-RRL/2022
Opracowanie rozdziału Migracje zagraniczne do corocznego Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2021 – 2022. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 r. do godz. 12:00 20.10.2022 27.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20.10.2022
Załącznik nr 1.1 - Wymagania edytorskie 20.10.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 20.10.2022
67/ST/2022
Usługa w zakresie konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, dostawa i konfiguracja 200 szt. (słownie dwieście sztuk) breloków zbliżeniowych do kluczy. Termin składania ofert: do dnia 21.10.2022 r. do godz. 14:00 17.10.2022 21.10.2022
Załącznik RODO 17.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.10.2022
Załącznik nr 2 – Zakres czynności konserwacyjnych 17.10.2022
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 17.10.2022
69/OS/2022
Zakup dwóch 12-miesięcznych licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi dla redakcji czasopism naukowych GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”. Termin składania ofert: do dnia 24 października 2022 r. do godz. 13:00 17.10.2022 24.10.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 17.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 17.10.2022
68/ST/2022
Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 13.10.2022 20.10.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 13.10.2022
Załącznik nr 1.1 do OPZ - Elementy wchodzące w skład Systemu SSWiN 13.10.2022
Załącznik nr 1.2 do OPZ - Wykaz czynności konserwacyjnych 13.10.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (FO) 13.10.2022
Modyfikacja Zapytania ofertowego 17.10.2022
Zapytanie ofertowe zmienione w dniu 17-10-2022 r. 17.10.2022
Protokół z wizji lokalnej 18.10.2022
65/ST/2022
Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 13 października 2022 r., godz. 12:00. 06.10.2022 13.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 06.10.2022
Załącznik nr 3 – Zakres czynności konserwacyjnych 06.10.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 10.10.2022
50/DB/2022
Zakup i montaż krzeseł do ewakuacji osób niepełnosprawnych na potrzeby GUS w Warszawie przy ul. Niepodległości. Termin składania ofert: do dnia 13-10-2022 r. do godz. 13:00 06.10.2022 13.10.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 06.10.2022
65/GP/2022
Wybicie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie etui na odznakę oraz wykonanie dyplomów i okładek do dyplomów stwierdzających nadanie odznaki. Termin składania ofert: do dnia 10.10.2022 do godz. 13:00. 05.10.2022 10.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 05.10.2022
Załącznik RODO 05.10.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 06.10.2022
58/BK/2022
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu 1 edycji szkolenia dotyczącego umiejętności projektowania i prowadzenia badań kompetencji i potencjału pracowniczego metodą Assessment Center (AC) oraz Development Center (DC), dla łącznie 10 (dziesięciu) pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28.09.2022 do godz. 12:00. 21.09.2022 28.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 21.09.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.09.2022
57/BK/2022
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 edycji dwudniowego szkolenia w formie stacjonarnej dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej, dla łącznie 20 (dwudziestu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28.09.2022 do godz. 12:00 21.09.2022 28.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 21.09.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.09.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    33
Do góry